Statistická ročenka České republiky - 2004


26. MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ
Mezinárodní srovnávání - metodika
Seznam zemí Excel
26- 1. HDP na 1 obyvatele v paritě kupní síly (PPS) Excel
26- 2. Produktivita práce (na 1 zaměstnanou osobu) Excel
26- 3. Míra zaměstnanosti (celkem) Excel
26- 4. Míra zaměstnanosti (muži) Excel
26- 5. Míra zaměstnanosti (ženy) Excel
26- 6. Míra zaměstnanosti starších pracovníků (celkem) Excel
26- 7. Míra zaměstnanosti starších pracovníků (muži) Excel
26- 8. Míra zaměstnanosti starších pracovníků (ženy Excel
26- 9. Hrubé domácí výdaje na výzkum a vývoj Excel
26-10. Úroveň dosaženého vzdělání mladých (celkem) Excel
26-11. Úroveň dosaženého vzdělání mladých (muži) Excel
26-12. Úroveň dosaženého vzdělání mladých (ženy) Excel
26-13. Komparativní cenové úrovně Excel
26-14. Podíl tvorby hrubého fixního kapitálu v soukromém sektoru na HDP Excel
26-15. Diferenciace oblastní míry zaměstnanosti (celkem Excel
26-16. Diferenciace oblastní míry zaměstnanosti (muži) Excel
26-17. Diferenciace oblastní míry zaměstnanosti (ženy) Excel
26-18. Míra dlouhodobé nezaměstnanosti (celkem) Excel
26-19. Míra dlouhodobé nezaměstnanosti (muži) Excel
26-20. Míra dlouhodobé nezaměstnanosti (ženy) Excel
26-21. Emise skleníkových plynů Excel
26-22. Energetická náročnost hospodářství Excel
26-23. Podíl výkonů v nákladní dopravě a HDP Excel
Grafy JPG

Zveřejněno dne: 30.11.2004
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.