Statistická ročenka České republiky - 2004


23. ZDRAVOTNICTVÍ
Zdravotnictví - metodika
23- 1. Zdravotnická zařízení celkem (stav k 31. 12.) Excel
23- 2. Státní zdravotnická zařízení (stav k 31. 12.) Excel
23- 3. Lůžková péče ve zdravotnických zařízeních Excel
23- 4. Lůžka v nemocnicích podle oddělení (stav k 31. 12.) Excel
23- 5. Lékaři a farmaceuti (stav k 31. 12.) Excel
23- 6. Lékaři podle hlavního oboru činnosti k 31. 12. 2003 Excel
23- 7. Ošetření (vyšetření) v zařízeních ambulantní péče podle oddělení Excel
23- 8. Činnost diabetologických ordinací (stav k 31. 12.) Excel
23- 9. Lázeňské léčebny k 31. 12. 2003 Excel
23-10. Pacienti v lázeňských léčebnách Excel
23-11. Zařízení lékárenské péče (stav k 31. 12.) Excel
23-12. Vybrané infekční nemoci povinně hlášené Excel
23-13. Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz Excel
23-14. Nemocnice (lůžková část) podle krajů k 31. 12. 2003 Excel
23-15. Odborné léčebné ústavy pro děti i dospělé podle krajů k 31. 12. 2003 Excel
23-16. Výdaje na zdravotnictví v roce 2003 Excel
23-17. Výdaje zdravotních pojišťoven v roce 2003 Excel
23-18. Finanční ukazatele zdravotních pojišťoven (stav k 31. 12.) Excel
Grafy JPG

Zveřejněno dne: 30.11.2004
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.