21. ŠKOLSTVÍ
Školství - metodika
Schéma vzdělávacího systému České republiky ve školním roce 2003/2004 JPG
21- 1. Mateřské školy Excel
21- 2. Mateřské školy podle krajů ve školním roce 2003/2004 Excel
21- 3. Základní školy Excel
21- 4. Základní školy podle krajů ve školním roce 2003/2004 Excel
21- 5. Základní školy církevní a soukromé Excel
21- 6. Žáci a učitelé základních škol podle postupných ročníků Excel
21- 7. Základní školy podle vyučovacího jazyka Excel
21- 8. Žáci gymnázií (denní studium a ostatní formy studia) Excel
21- 9. Gymnázia podle krajů ve školním roce 2003/2004 (denní studium) Excel
21-10. Žáci 4letých gymnázií (denní studium) Excel
21-11. Gymnázia církevní a soukromá (denní studium) Excel
21-12. Střední odborné školy Excel
21-13. Žáci a učitelé středních odborných škol (denní studium a ostatní formy studia) Excel
21-14. Střední odborné školy podle krajů ve školním roce 2003/2004 (denní studium) Excel
21-15. Střední odborné školy podle druhů škol ve školním roce 2003/2004 Excel
21-16. Žáci a absolventi středních odborných škol podle skupin oborů ve školním roce 2003/2004 Excel
21-17. Přihlášení a přijatí uchazeči do 1. ročníku denního studia středních škol ve školním roce 2003/2004 Excel
21-18. Děti a žáci speciálních škol Excel
21-19. Střední odborné školy církevní a soukromé (denní studium) Excel
21-20. Střední odborná učiliště ve školním roce 2003/2004 (denní studium) Excel
21-21. Žáci a absolventi středních odborných účilišť Excel
21-22. Střední odborná učiliště podle krajů ve školním roce 2003/2004 (denní studium) Excel
21-23. Žáci a učitelé středních odborných učilišť ve studijních oborech s maturitou (denní studium) Excel
21-24. Střední odborná učiliště (ostatní formy studia) Excel
21-25. Žáci a absolventi středních odborných účilišť podle oborů ve školním roce 2003/2004 (denní studium) Excel
21-26. Školní úrazovost dětí, žáků a studentů Excel
21-27. Žáci jazykových škol (pomaturitní studium) Excel
21-28. Vyšší odborné školy (studium denní a dálkové) Excel
21-29. Uchazeči o studium na vyšších odborných školách podle formy a druhu absolvované školy Excel
21-30. Žáci a absolventi vyšších odborných škol podle oborů ve školním roce 2003/2004 (denní studium) Excel
21-31. Vysoké školy Excel
21-32. Studenti veřejných vysokých škol ve školním roce 2003/2004 Excel
21-33. Studenti a absolventi soukromých vysokých škol ve školním roce 2003/2004 Excel
21-34. Studenti a absolventi doktorského studia na vysokých školách Excel
21-35. Přehled škol ministerstev obrany, vnitra a spravedlnosti Excel
21-36. Výdaje státního rozpočtu na vzdělávání v roce 2003 Excel
21-37. Výdaje územních rozpočtů na vzdělávání v roce 2003 Excel
Grafy JPG

Zveřejněno dne: $datum
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.