Statistická ročenka České republiky - 2004


20.TRŽNÍ SLUŽBY
Tržní služby - metodika
20-1. Základní ukazatele bankovních peněžních institucí Excel
20-2. Základní ukazatele nebankovních peněžních institucí Excel
20-3. Základní ukazatele pojišťovacích institucí Excel
20-4. Základní ukazatele penzijních fondů Excel
20-5. Souhrnné údaje o dlouhodobém hmotném majetku pronajatém formou finančního leasingu podle odvětví OKEČ Excel
20-6. Základní ukazatele v odvětví ostatních tržních služeb Excel
20-7. Počet pracovníků a zaměstnanců v odvětví ostatních tržních služeb Excel
20-8. Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců v odvětví ostatních tržních služeb Excel
20-9. Tržby (příjmy) v odvětví ostatních tržních služeb Excel
20-10. Účetní přidaná hodnota v odvětví ostatních tržních služeb Excel
20-11. Průměrná účetní přidaná hodnota na 1 pracovníka v odvětví ostatních tržních služeb Excel

Zveřejněno dne: 30.11.2004
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.