Statistická ročenka České republiky - 2004


19. DOPRAVA A SPOJE
Doprava a spoje - metodika
19- 1. Základní ukazatele v odvětví dopravy (právnické a fyzické osoby) Excel
19- 2. Základní ukazatele v odvětví dopravy (podniky se 100 a více zaměstnanci) Excel
19- 3. Výkony veřejné nákladní železniční dopravy Excel
19- 4. Vybrané ukazatele veřejné nákladní železniční dopravy Excel
19- 5. Dovoz a vývoz železniční dopravou podle druhů zboží Excel
19- 6. Výkony osobní železniční dopravy Excel
19- 7. Výkony silniční dopravy Excel
19- 8. Silniční nákladní doprava celkem podle druhů zboží Excel
19- 9. Vnitrostátní silniční doprava podle druhů zboží Excel
19-10. Motorová vozidla Excel
19-11. Výkony nákladní vnitrozemské vodní dopravy Excel
19-12. Výkony potrubní dopravy Excel
19-13. Výkony letecké dopravy Excel
19-14. Výkony letišť v ČR Excel
19-15. Základní ukazatele v odvětví spojů (právnické a fyzické osoby) Excel
19-16. Základní údaje o telekomunikacích Excel
19-17. Základní údaje o České poště, státním podniku Excel

Zveřejněno dne: 30.11.2004
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.