Statistická ročenka České republiky - 2004


18. OBCHOD, UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ, CESTOVNÍ RUCH
Obchod, ubytování a stravování, cestovní ruch - metodika
18-1. Základní ukazatele v odvětví obchodu (právnické a fyzické osoby) Excel
18-2. Základní ukazatele v odvětví obchodu (podniky se 100 a více zaměstnanci) Excel
18-3. Základní ukazatele v odvětví ubytování a stravování (právnické a fyzické osoby) Excel
18-4. Základní ukazatele v odvětví ubytování a stravování (podniky se 100 a více zaměstnanci) Excel
18-5. Vybrané základní ukazatele v jednotlivých obchodních odvětvích (právnické a fyzické osoby) Excel
18-6. Index tržeb obchodu, ubytování a stravování Excel
18-7. Hromadná ubytovací zařízení cestovního ruchu Excel
18-8. Kapacity hromadných ubytovacích zařízení cestovního ruchu k 31. 12. 2003 Excel
18-9. Výkony hromadných ubytovacích zařízení cestovního ruchu v roce 2003 Excel
18-10. Zahraniční hosté v hromadných ubytovacích zařízeních cestovního ruchu v roce 2003 Excel
18-11. Delší cesty za účelem trávení volného času Excel
18-12. Příjezdy zahraničních návštěvníků Excel
18-13. Výjezdy občanů ČR do zahraničí Excel
Grafy JPG

Zveřejněno dne: 30.11.2004
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.