Statistická ročenka České republiky - 2004


16. PRŮMYSL A ENERGETIKA
Průmysl - metodika A
16- 1. Základní ukazatele průmyslu v roce 2003 Excel
16- 2. Základní ukazatele průmyslu podle odvětví OKEČ v roce 2003 Excel
16- 3. Index průmyslové produkce podle odvětví OKEČ - meziroční Excel
16- 4. Index průmyslové produkce podle odvětví OKEČ - bazický Excel
16- 5. Meziroční index průmyslové produkce podle hlavních průmyslových seskupení (MIG) Excel
16- 6. Bazický index průmyslové produkce podle hlavních průmyslových seskupení (MIG) Excel
16- 7. Vybrané ukazatele průmyslu podle územního členění v roce 2003 Excel
16- 8. Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců v průmyslu podle odvětví OKEČ Excel
16- 9. Finanční ukazatele v průmyslu podle odvětví OKEČ Excel
16-10. Vybrané ukazatele v průmyslu podle institucionálních subsektorů Excel
16-11. Základní ukazatele malých a středních podnikatelských subjektů v průmyslu podle velikostních skupin a kategorií OKEČ Excel
16-12. Výroba vybraných výrobků Excel
Energetika - metodika B
16-13. Celková energetická bilance Excel
16-14. Bilance elektrické energie Excel
16-15. Energetická náročnost vybraných výrobků Excel
16-16. Bilance energetických procesů Excel
16-17. Výroba elektřiny a ostatních energetických zdrojů Excel
16-18. Bilance zemního plynu Excel
16-19. Bilance černého uhlí a černouhelného koksu Excel
16-20. Bilance hnědého uhlí, lignitu a hnědouhelných briket Excel
16-21. Spotřeba kapalných a tuhých paliv podle odvětví OKEČ Excel
16-22. Spotřeba plynných paliv a elektrické energie podle odvětví OKEČ Excel
16-23. Energetická bilance rafinérského zpracování ropy (podle metodiky IEA) Excel
16-24. Výroba elektrické energie a tepla z obnovitelných zdrojů energie a z odpadů Excel
Grafy JPG

Zveřejněno dne: 30.11.2004
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.