Statistická ročenka České republiky - 2004


13. VĚDA A TECHNOLOGIE, INFORMAČNÍ SPOLEČNOST
Věda a technologie, informační společnost - metodika
13- 1. Lidské zdroje ve vědě a technologii - studenti a absolventi terciárního vzdělávání v přírodovědných a technických studijních oborech Excel
13- 2. Lidské zdroje ve vědě a technologii - zásoba podle oborů vzdělávání, pracovního zařazení a jadro LZVT podle odvětví OKEČ (stav k 31.12.) Excel
13- 3. Souhrnné ukazatele výzkumu a vývoje Excel
13- 4. Zaměstnanci zabývající se výzkumem a vývojem podle sektorů Excel
13- 5. Zaměstnanci zabývající se výzkumem a vývojem podle zaměstnání, dosaženého vzdělání a vědních oblastí Excel
13- 6. Výdaje na výzkum a vývoj - zdroje financování a užití finančních prostředků podle sektorů provádění a financování VaV Excel
13- 7. Výdaje na výzkum a vývoj podle socio-ekonomických cílů a vědních oblastí Excel
13- 8. Základní ukazatele výzkumu a vývoje podnikatelského sektoru podle odvětví OKEČ Excel
13- 9. Výdaje a zaměstnanci výzkumu a vývoje podle krajů Excel
13-10. Přihlášky vynálezů a udělené patenty Excel
13-11. Zahraniční obchod s technologicky vyspělými (high-tech) výrobky Excel
13-12. Technologická platební bilance - příjmy a platby Excel
13-13. Základní infrastruktura informačních a komunikačních technologií Excel
13-14. Ekonomické subjekty používající vybrané informační a komunikační technologie (k 31. 12.) Excel
13-15. Zaměstnanci používající osobní počítač ke své práci (stav k 31. 12.) Excel
13-16. Ekonomické subjekty používající elektronické obchodování Excel
13-17. Finanční objem elektronického obchodování ekonomických subjektů Excel
13-18. Ekonomické subjekty používající internet k elektronickému obchodování Excel
13-19. Ekonomické subjekty používající systém EDI k elektronickému obchodování přes jiné počítačové sítě než internet Excel
13-20. Finanční objem elektronického obchodování uskutečněného ekonomickými subjekty přes internet Excel
13-21. Finanční objem elektronického obchodování uskutečněného ekonomickými subjekty pomocí systému EDI přes jiné počítačové sítě než internet Excel
13-22. Informační a komunikační technologie v domácnostech v roce 2003 Excel
13-23. Přístup jednotlivců k informačním a komunikačním technologiím v roce 2003 Excel
13-24. Uživatelé informačních a komunikačních technologií v roce 2003 Excel
13-25. IZpůsob využívání internetu jednotlivci v roce 2003 Excel
13-26. Počítačové dovednosti jednotlivců v roce 2003 Excel
Grafy JPG

Zveřejněno dne: 30.11.2004
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.