Statistická ročenka České republiky - 2004


12. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
Organizační struktura národního hospodářství - metodika
12- 1. Organizační struktura národního hospodářství za ekonomické subjekty a statistické jednotky typu podnik podle vybraných právních norem v v územním členění k 31. 12. 2003 Excel
12- 2. Ekonomické subjekty podle vybraných právních forem (stav k 31. 12.) Excel
12- 3. Statistické jednotky typu podnik podle vybraných právních forem (stav k 31. 12.) Excel
12- 4. Organizační struktura národního hospodářství podle vybraných právních forem a převažující činnosti k 31. 12. 2003 Excel
12- 5. Právnické osoby podle převažující činnosti (stav k 31. 12.) Excel
12- 6. Fyzické osoby podle převažující činnosti (stav k 31. 12.) Excel
12- 7. Právnické osoby podle vybraných právních forem (stav k 31. 12.) Excel
12- 8. Organizační struktura národního hospodářství podle zařazení subjektů do skupin institucionálních sektorů (stav k 31. 12.) Excel
12- 9. Vybrané právnické osoby podle institucionálních sektorů k 31. 12. 2003 Excel
12-10. Organizační struktura národního hospodářství podle zařazení subjektů do institucionálních sektorů a převažující činnosti k 31. 12. 2003 Excel
12-11. Organizační struktura národního hospodářství podle zařazení subjektů do institucionálních sektorů a územního členění k 31. 12. 2003 Excel
12-12. Vzniklé a zaniklé ekonomické subjekty podle převažující činnosti Excel
12-13. Organizační struktura národního hospodářství podle velikosti subjektů a převažující činnosti (stav k 31. 12.) Excel
12-14. Organizační struktura národního hospodářství podle velikosti subjektů a zařazení do institucionálních sektorů (stav k 31. 12.) Excel
12-15. Organizační struktura národního hospodářství podle zařazení subjektů do institucionálních sektorů (stav k 31. 12.) Excel

Zveřejněno dne: 30.11.2004
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.