Statistická ročenka České republiky - 2004


10. TRH PRÁCE
A. Zaměstnanost, nezaměstnanost, mzdy a náklady práce v národním hospodářství - metodika
10-1. Pracovníci v národním hospodářství podle odvětví OKEČ (průměrné počty) Excel
10-2. Pracovníci v národním hospodářství podle odvětví OKEČ (stav k 31. 12.) Excel
10-3. Zaměstnanci a jejich průměrné hrubé měsíční mzdy v národním hospodářství podle sektorů Excel
10-4. Zaměstnanci a jejich průměrné hrubé měsíční mzdy v národním hospodářství podle odvětví OKEČ Excel
10- 5.Průměrná hrubá měsíční mzda podle hlavních tříd KZAM a věku Excel
10- 6. Mediány hrubých měsíčních mezd podle hlavních tříd KZAM a věku Excel
10- 7. Měsíční náklady práce podle odvětví OKEČ v roce 2002 Excel
10- 8. Neumístění uchazeči o zaměstnání a volná pracovní místa (stav k 31. 12.) Excel
10- 9. Struktura neumístěných uchazečů o zaměstnání (stav k 31. 12.) Excel
B. Pracovní síly, zaměstnaní a nezaměstnaní (VŠPS) - metodika
10-10. Bilance obyvatelstva a jeho struktura podle vzdělání, věkových skupin a krajů v roce 2003 Excel
10-11. Zaměstnaní v jediném (hlavním) zaměstnání v národním hospodářství podle klasifikace zaměstnání (KZAM) a postavení v zaměstnání v roce 2003 Excel
10-12. Zaměstnaní v jediném (hlavním) zaměstnání v civilním sektoru podle délky trvání zaměstnání; podzaměstnanost a aktivita zaměstnaných na trhu práce v roce 2003 Excel
10-13. Nezaměstnaní podle postavení před začátkem hledání zaměstnání, doby a způsobu hledání zaměstnání v roce 2003 Excel
10-14. Nezaměstnaní, dříve pracující podle odvětví OKEČ a klasifikace zaměstnání (KZAM) v roce 2003 Excel
10-15. Obecná a specifické míry nezaměstnanosti podle krajů, vzdělání a věkových skupin v roce 2003 Excel
10-16. Pracovní síly v národním hospodářství (zaměstnaní i nezaměstnaní) a jejich struktura podle vzdělání, věkových skupin a krajů Excel
10-17. Zaměstnaní v národním hospodářství a jejich struktura podle vzdělání, věkových skupin a krajů Excel
10-18. Zaměstnaní v jediném (hlavním) zaměstnání v národním hospodářství podle klasifikace zaměstnání KZAM a postavení v zaměstnání Excel
10-19. Zaměstnaní v národním hospodářství podle odvětví a sektorů Excel
10-20. Zaměstnaní v druhém (dalším) zaměstnání v národním hospodářství podle postavení v zaměstnání, vybraných odvětví činnosti OKEČ a věkových skupin Excel
10-21. Nezaměstnaní a jejich struktura podle vzdělání, věkových skupin a krajů Excel
10-22. Míra ekonomické aktivity podle krajů Excel
10-23. Obecná míra nezaměstnanosti (ILO) podle krajů Excel
Grafy JPG

Zveřejněno dne: 30.11.2004
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.