9. PŘÍJMY, VÝDAJE A SPOTŘEBA OBYVATELSTVA
Příjmy, výdaje a spotřeba obyvatelstva - metodika
9- 1. Struktura peněžních příjmů a výdajů domácností Excel
9- 2. Složení souboru zpravodajských domácností podle sociálních skupin v roce 2003 Excel
9- 3. Struktura peněžních příjmů a výdajů domácností podle sociálních skupin v roce 2003 Excel
9- 4. Složení zpravodajského souboru rodin s dětmi s minimálními příjmy a domácností zaměstnanců s dětmi v roce 2003 Excel
9- 5. Struktura peněžních příjmů a výdajů rodin s dětmi s minimálními příjmy a domácností zaměstnanců s dětmi v roce 2003 Excel
9- 6. Struktura peněžních výdajů domácností s různou příjmovou úrovní podle sociálních skupin Excel
9- 7. Hospodařící domácnosti podle sociálních skupin v roce 2002 Excel
9- 8. Osoby v domácnostech s příjmy pod hranicí chudoby v roce 2002 Excel
9- 9. Spotřeba nejdůležitějších druhů potravin na 1 obyvatele Excel
9-10. Spotřeba vybraných základních druhů průmyslového zboží na 1 obyvatele Excel
9-11. Vybavenost domácností předměty dlouhodobého užívání Excel
Grafy JPG

Zveřejněno dne: $datum
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.