Statistická ročenka České republiky - 2004


8. CENY
Ceny - metodika
8- 1. Indexy cen výrobců a indexy spotřebitelských cen (roční průměry) Excel
8- 2. Indexy cen průmyslových výrobců ve vybraných skupinách Standardní klasifikace produkce (SKP) Excel
8- 3. Indexy cen stavebních prací a indexy cen stavebních děl podle směrů výstavby Excel
8- 4. Indexy cen tržních služeb ve vybraných skupinách podnikatelských služeb a služeb v oblasti nemovitostí a pronájmu Excel
8- 5. Ceny vybraných druhů zemědělských výrobků Excel
8- 6. Ceny vybraných sortimentů surového dříví Excel
8- 7. Spotřebitelské ceny vybraných druhů zboží a služeb Excel
8- 8. Indexy spotřebitelských cen zboží a služeb Excel
8- 9. Indexy spotřebitelských cen zboží a služeb podle vybraných sociálních skupin domácností v roce 2003 Excel
8-10. Indexy cen vybraných druhů nemovitostí Excel
Grafy JPG

Zveřejněno dne: 30.11.2004
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.