Statistická ročenka České republiky - 2004


7. MĚNA A PLATEBNÍ BILANCE
Měna a platební bilance - metodika
7- 1. Měnový přehled (stav k 31. 12.) Excel
7- 2. Měnová báze ČNB (stav k 31. 12.) Excel
7- 3. Korunové úvěry klientům poskytované bankovními institucemi podle odvětví a sektorů (stav k 31. 12.) Excel
7- 4. Úvěry klientům v cizí měně poskytované bankovními institucemi podle odvětví a sektorů Excel
7- 5. Korunové úvěry klientům poskytované bankovními institucemi podle účelu (stav k 31. 12.) Excel
7- 6. Úvěry klientům v cizí měně poskytované bankovními institucemi podle účelu Excel
7- 7. Korunové vklady přijaté bankovními institucemi od klientů, členěné podle odvětví a sektorů (stav k 31. 12.) Excel
7- 8. Vklady klientů v cizí měně přijaté bankovními institucemi podle odvětví a sektorů Excel
7- 9. Korunové vklady klientů u bankovních institucí členěné podle délky uložení (stav k 31. 12.) Excel
7-10. Vklady klientů v cizí měně u bankovních institucí členěné podle délky uložení Excel
7-11. Průměrné úrokové sazby z korunových klientských úvěrů Excel
7-12. Průměrné úrokové sazby z korunových klientských vkladů Excel
7-13. Průměrné úrokové sazby na trhu mezibankovních depozit (roční průměry) Excel
7-14. Repo sazba, diskontní sazba a lombardní sazba Excel
7-15. Síť bankovního sektoru - počet činných komerčních bank (stav k 31. 12.) Excel
7-16. Platební bilance Excel
7-17. Přímé zahraniční investice do ČR podle zemí Excel
7-18. Přímé zahraniční investice do ČR podle odvětví OKEČ Excel
7-19. Investiční pozice vůči zahraničí (stav k 31.12.) Excel
7-20. Zahraniční zadluženost České republiky (stav k 31. 12.) Excel
7-21. Devizové rezervy (stav k 31. 12.) Excel
7-22. Indexy nominálního a reálného efektivního kurzu koruny Excel
7-23. Devizové kurzy hlavních měn Excel
Grafy JPG

Zveřejněno dne: 30.11.2004
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.