Statistická ročenka České republiky - 2004


6. FINANCE
Finance - metodika
6- 1. Konsolidovaný vládní sektor - příjmy a výdaje Excel
6- 2. Vládní sektor - příjmy a výdaje v roce 2003 Excel
6- 3. Výdaje vládního sektoru ve funkčním členění v roce 2003 Excel
6- 4. Dluh vládního sektoru: k 31. 12. 2003 Excel
6- 5. Výsledky hospodaření státního rozpočtu Excel
6- 6. Příjmy státního rozpočtu Excel
6- 7. Výdaje státního rozpočtu v druhovém členění Excel
6- 8. Výdaje státního rozpočtu podle odvětvového třídění rozpočtové skladby Excel
6- 9. Příjmy krajských úřadů a obcí Excel
6-10. Výdaje krajských úřadů a obcí Excel
6-11. Závěrečné účty státních fondů v roce 2003 Excel
6-12. Vojenské výdaje podle druhů nákladů a směrů určení v roce 2003 Excel
Grafy JPG

Zveřejněno dne: 30.11.2004
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.