4. OBYVATELSTVO
Obyvatelstvo - metodika
4- 1. Pohyb obyvatelstva Excel
4- 2. Složení obyvatelstva podle pohlaví a jednotek věku v roce 2003 Excel
4- 3. Složení obyvatelstva podle pohlaví a věkových skupin v roce 2003 Excel
4- 4. Snoubenci podle věku a rodinného stavu v roce 2003 Excel
4- 5. Sňatky podle vzájemného věku snoubenců v roce 2003 Excel
4- 6. První sňatky podle věku ženicha a nevěsty Excel
4- 7. Sňatky podle vzdělání snoubenců v roce 2003 Excel
4- 8. Rozvody podle počtu nezletilých dětí z manželství Excel
4- 9. Rozvody podle věku a délky trvání manželství v roce 2003 Excel
4-10. Narození podle vitality a legitimity Excel
4-11. Reprodukční míry podle věku ženy Excel
4-12. Živě narození podle legitimity a pořadí narození Excel
4-13. Potraty Excel
4-14. Zemřelí kojenci podle délky života Excel
4-15. Zemřelí podle příčin smrti Excel
4-16. Úmrtnost podle věku a pohlaví Excel
4-17. Naděje dožití Excel
4-18. Vnitřní stěhování podle typu stěhování Excel
4-19. Zahraniční stěhování podle zemí Excel
4-20. Projekce složení obyvatelstva Excel
Grafy JPG

Zveřejněno dne: $datum
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.