Statistická ročenka České republiky - 2004


2. ÚZEMÍ A PODNEBÍ
Území a podnebí - metodika
2- 1. Poloha území České republiky Excel
2- 2. Maximální vzdálenosti na ploše České republiky Excel
2- 3. Rozloha území ČR podle okresů, počet obyvatel, hustota obyvatelstva na 1 km2 a počet obcí k 31. 12. 2003 Excel
2- 4. Správní obvody obcí s rozšířenou působností (ORP) k 31. 12. 2003 Excel
2- 5. Města České republiky nad 10 000 obyvatel k 31. 12. 2003 Excel
2- 6. Klimatické hodnoty v roce 2003 Excel
2- 7. Extrémní hodnoty meteorologických prvků v roce 2003 Excel
2- 8. Vybraná meteorologická data z hlavních stanic Excel
2- 9. Průměrné srážky v roce 2003 ve srovnání s dlouhodobým srážkovým úhrnem za období 1961 až 1990 Excel
2-10. Průměrná teplota vzduchu v roce 2003 ve srovnání s dlouhodobým teplotním průměrem za období 1961 až 1990 Excel
2-11. Poloha meteorologických stanic Excel
2-12. Průměrné roční výšky srážek a odtoků ve vybraných povodích za hydrologický rok 2003 Excel
2-13. Výskyt kulminačních průtoků v roce 2003, při kterých byl dosažen 3. stupeň povodňové aktivity nebo průtok větší než 5-letý Excel
2-14. Průměrné průtoky hlavních toků v hydrologickém roce 2003 Excel
2-15. Základní (podzemní) odtok v hydrologickém roce 2003 Excel
Grafy JPG

Zveřejněno dne: 30.11.2004
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.