§ 10 Program statistických zjišťování

 

§ 10

Program statistických zjišťování

  1. Program statistických zjišťování stanoví Český statistický úřad vyhláškou, kterou vypracovává v součinnosti s ministerstvy a jinými správními úřady a vyhlásí5i) vždy nejpozději do 30. listopadu předcházejícího roku.
  2. V programu se u každého statistického zjišťování uvádí

a) účel statistického zjišťování a jeho obsah,

b) okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost,

c) způsob statistického zjišťování,

d) periodicita a lhůty k poskytnutí údajů,

e) orgán provádějící statistické zjišťování.

  1. U statistických zjišťování uvedených v programu statistických zjišťování mají zpravodajské jednotky zpravodajskou povinnost.

 

5i) Zákon č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.