10. Příjem žádostí a dalších podání - zákon 106/99 Sb.

 

Adresa pro všechna podání je:

Český statistický úřad, odbor informačních služeb, Na padesátém 81, Praha 10, PSČ 100 82
tel. 274 052 304, fax: 274 054 070
e-mail: infoservis@czso.cz
V regionálních pracovištích útvar informačních služeb.

V případech, kdy žádost ev. podání obsahuje všechny zákonem předepsané náležitosti, jsou lhůty k poskytnutí informací (§ 14 odst. 3 písm. c zákona 106/99 Sb.) maximálně 15 kalendářních dnů. O dalších 10 dnů je může prodloužit ředitel odboru informačních služeb, musí však prokazatelně o prodloužení lhůt informovat žadatele. Lhůtu lze prodloužit pouze ze závažných důvodů.