Sčítání lidu, domů a bytů - Hlavní město Praha - analýza výsledků - 2011


Mapy a kartogramy
Územní struktura
Geografická mapa hl. m. Prahy JPG
Správní členění hl. m. Prahy JPG
Územní růst hl. m. Prahy podle katastrálních území JPG
Hustota zalidnění v katastrálních územích Prahy podle SLDB 2011 JPG
Hustota zalidnění v základních sídelních jednotkách Prahy podle SLDB 2011 JPG
Obyvatelstvo
Index stáří ve správních obvodech ORP a krajích JPG
Index stáří v městských částech hl. m. Prahy JPG
Cizinci ve správních obvodech ORP a krajích JPG
Věřící obyvatelstvo ve správních obvodech ORP a krajích JPG
Obyvatelstvo s vysokoškolským vzděláním ve správních obvodech ORP a krajích JPG
Obyvatelstvo s vysokoškolským vzděláním v městských částech hl. m. Prahy JPG
Ekonomická aktivita obyvatelstva
Intenzita ekonomické aktivity ve správních obvodech ORP a krajích JPG
Podnikatelé ve správních obvodech ORP a krajích JPG
Podíl nezaměstnaných na celkovém počtu ekonomicky aktivních v městských částech hl. m. Prahy JPG
Vyjížďka a dojížďka do zaměstnání a do škol
Saldo vyjížďky a dojížďky do školy v okresech a krajích JPG
Saldo dojížďky na 1000 zaměstnaných v Praze a okresech ČR JPG
Vyjíždějící do zaměstnání z hl. m. Prahy podle městských částí JPG
Domácnosti
Domácnosti vybavené internetem v obcích a krajích JPG
Úplné rodiny ve správních obvodech ORP, Praze a krajích JPG
Neúplné rodiny ve správních obvodech ORP, Praze a krajích JPG
Domácnosti jednotlivců ve správních obvodech ORP, Praze a krajích JPG
Domácnosti jednotlivců v městských částech hl. m. Prahy JPG
Domy a byty
Domy postavené po roce 1990 ve správních obvodech ORP, Praze a krajích JPG
Domy postavené po roce 1990 v městských částech hl. m. Prahy JPG
Obydlené byty v rodinných domech ve správních obvodech ORP, Praze a krajích JPG
Obytná plocha bytů ve správních obvodech ORP a krajích JPG
Průměrný počet osob v obydlených bytech ve správních obvodech ORP a krajích JPG

Zveřejněno dne: 30.09.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.