Vývoj obyvatelstva hl. m. Prahy - 2001 až 2010


Územní změny v letech 2001-2010

V průběhu období 2001 - 2010 došlo pouze k jedné změně hranic městských částí, která ovlivnila srovnatelnost údajů v prezentované časové řadě.

Usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 22/06 ze dne 25. 11. 2004 byla od 1. 1. 2005 změněna hranice mezi městskými částmi Praha 6 a Praha-Suchdol. Změna hranice byla provedena převedením dvou ZSJ Starý Sedlec A (kód 130044) a Sedlec-průmyslový obvod A (130052) z městské části Praha-Suchdol do MČ Praha 6. Území katastrálního území Sedlec (kód 730041), kde se ZSJ nacházely, tak bylo rozděleno na dvě územně technické jednotky (ÚTJ) Sedlec-Praha 6 (730041, území k. ú. Sedlec na území městské části Praha 6, ponechán původní kód) a Sedlec-Praha-Suchdol (730033, na území městské části Praha-Suchdol).

Přičlenění dvou základních sídelních jednotek z MČ Praha-Suchdol do MČ Praha 6


V roce 2009 došlo k další změně územního uspořádání hlavního města. Touto změnou nebyla dotčena hranice městské části (nejnižší územní úroveň, za kterou jsou prezentovány údaje v této publikaci). Rozhodnutím Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu sp. zn. OR-191/2005-101 byla k 8. 5. 2009 provedena změna průběhu katastrální hranice mezi k. ú. Dolní Měcholupy a Dubeč. Katastrální území Dolní Měcholupy dříve zasahovalo i na území městské části Praha-Dubeč. Hranice mezi zmíněnými k. ú. byla přizpůsobena hranicím městských částí. Důsledkem je zrušení územně technické jednotky Dolní Měcholupy-Dubeč a základní sídelní jednotky Dolní Měcholupy-východ B na území městské části Praha-Dubeč. Území zaniklé ZSJ se převádí do stávající ZSJ Dubeč (kód 033332) a ÚTJ Dubeč (633330). Územní jednotky na území městské části Praha-Dolní Měcholupy jsou přejmenovány, ÚTJ Dolní Měcholupy-Praha-Dolní Měcholupy (732541) na nový název Dolní Měcholupy a ZSJ Dolní Měcholupy-východ A (132551) na nový název Dolní Měcholupy-východ.

Změna průběhu katastrální hranice mezi MČ Praha - Dolní Měcholupy a MČ Praha - Dubeč


Zveřejněno dne: 15.11.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.