Vývoj obyvatelstva hl. m. Prahy - 2001 až 2010


Vážení uživatelé, předkládaná publikace „Vývoj oby

Vážení uživatelé,

předkládaná publikace „Vývoj obyvatelstva hl. m. Prahy v letech 2001 – 2010“ navazuje na dlouhodobou řadu publikací, vydávaných každých deset let od roku 1958 (údaje za léta 1950 – 1957). Publikace zachovává celou škálu ukazatelů demografické statistiky a prodlužuje časovou řadu od roku 1975.

Aby byla zachována návaznost této dlouhodobé časové řady, jsou tabulky uspořádány tak, aby v co největší míře odpovídaly předchozím publikacím. Zařadili jsme však i některé tabulky, které odrážejí posuny v demografických procesech charakterizujících současnou populační situaci v hlavním městě.

Kromě údajů za hl. m. Prahu celkem obsahuje publikace i údaje za správní obvody a městské části. V zájmu zachování návaznosti na předchozí publikaci jsou prezentovány základní údaje o pohybu obyvatel za 10 správních obvodů (podle stále platného zákona č. 36/1960 Sb. o územním členění státu). Od 1. 7. 2001 bylo vytvořeno 22 správních obvodů, do nichž je uspořádáno 57 městských částí. Již předchozí publikace přinesla souhrnné údaje za toto nové správní uspořádání hlavního města, tato publikace toto územní členění rovněž respektuje.

Od minulého vydání publikace došlo k rozšíření rozsahu demografických publikací vydávaných naším úřadem o Demografickou ročenku krajů (vydávaná každoročně s aktualizovanými údaji a desetiletou časovou řadou), ve které je uvedeno množství demografických ukazatelů za jednotlivé kraje, jedním z nich je i Praha. Námi předkládaná publikace tak nutně některé publikované údaje uvádí znovu, pokud je to však možné, rozšiřuje údaje o podrobnější třídění nebo další možnosti křížových tabulek.

Oproti minulé publikaci v současném vydání nenajdete tabulku o zemřelých osobách podle pohlaví, věku a rodinného stavu. Zásadním rozšířením tohoto vydání je zařazení časových řad údajů za jednotlivé městské části Prahy.

Demografický pohled do blízké i vzdálenější minulosti přináší významné informace, které uživateli nejen popisují předchozí vývoj, ale jeho analýza umožní mimo jiné i prognózovat a plánovat kroky pro činnosti připravované. Věříme, že data z této publikace využijí uživatelé při rozhodování a činnostech v oblasti sociálního, ekonomického i dalšího rozvoje Prahy i městských částí.

Publikace je od 15. 11. 2011 dostupná na webových stránkách www.praha.czso.cz, ve stejný den se konala také tisková konference k příležitosti jejího vydání. Tisková zpráva a prezentované informace naleznete na adrese http://www.czso.cz/csu/czso/jak_se_menilo_obyvatelstvo_prahy_v_poslednich_deseti_letech20111115.


Zveřejněno dne: 15.11.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.