Vývoj obyvatelstva hl. m. Prahy - 2001 až 2010


Grafy
1. Počet obyvatel v hl. m. Praze 2001-2010
2. Živě narození a zemřelí v hl. m. Praze 2001-2010
3. Přistěhovalí a vystěhovalí v hl. m. Praze 2001-2010
4. Složení obyvatelstva hl. m. Prahy podle věkových skupin v období 1975-2010
5. Věkové složení obyvatelstva Hlavního města Prahy v letech 2001 a 2010 (k 31.12.)
6. Přírůstky počtu obyvatel v hl. m. Praze v letech 1975-2010
7. Vývoj počtu obyvatel hl. m. Prahy v letech 1975-2010
8. Přirozený přírůstek a migrační saldo v Praze a ČR v letech 2001 - 2010
9. Struktura sňatků podle věku snoubenců v Praze v letech 2001 a 2010
10. Sňatky a rozvody v hl. Praze 2001-2010
11. Rozvody dlouholetých manželství, průměrný věk při rozvodu v hl. m. Praze 2001-2010
12. Živě narození podle věku matky v hl. m. Praze v letech 2001 - 2010
13. Živě narození podle rodinného stavu matky v Praze a ČR v letech 2001 - 2010
14. Míry plodnosti podle věku v Praze a ČR v letech 2001 a 2010
15. Živě narození a potraty v hl. m. Praze v letech 2001 - 2010
16. Úhrnná potratovost v hl. m. Praze a v ČR v letech 2001 - 2010
17. Míra potratovosti podle věkových skupin v Praze a v ČR v letech 2001 a 2010
18. Věkově specifické míry úmrtnosti v hl. m. Praze v letech 2001 a 2010
19. Úmrtnost podle nejčastějších příčin v Praze a v ČR v období 2001-2010
20. Migrační saldo se zahraničím podle pohlaví v Praze a ČR v letech 2002-2010
21. Stěhující se do Prahy a z Prahy podle věku (celkem za období 2002 - 2010)
22. Migrační saldo podle státního občanství v letech 2002, 2006 a 2010

Zveřejněno dne: 15.11.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.