Vývoj obyvatelstva hl. m. Prahy - 2001 až 2010


Demografické údaje za hlavní město Prahu a souhrnné údaje za správní obvody a městské části
1. Obyvatelstvo hl. m. Prahy podle věku, pohlaví a feminity k 31.12. Excel
2. Věkové složení obyvatel podle pohlaví k 31.12. Excel
3. Pohyb obyvatel podle pohlaví Excel
4. Dlouhodobý přirozený pohyb obyvatel Excel
5. Pohyb obyvatel v hl. m. Praze Excel
6. Snoubenci podle věku a pořadí sňatku Excel
7. Sňatky podle měsíců Excel
8. Sňatky podle rodinného stavu a věkového rozdílu snoubenců Excel
10. Věk rozvádějících se manželů Excel
11. Narození podle vitality, pohlaví, a rodinného stavu matky Excel
12. Pořadí živě narozených a vícečetná narození Excel
13. Živě narození podle pořadí a věku matky Excel
14. Narození podle rodinného stavu matky Excel
15. Živě narození podle měsíce Excel
16. Míry plodnosti žen Excel
17. Potraty Excel
18. Zemřelí podle pohlaví a věku Excel
19. Zemřelí podle pohlaví a příčin smrti Excel
20. Úmrtnost podle věku a pohlaví Excel
21. Stěhování do Prahy a z Prahy podle pohlaví a krajů ČR Excel
22. Stěhování do Prahy a z Prahy podle pohlaví, věku a druhu stěhování Excel
23. Stěhování v Praze podle pohlaví a věku Excel
24. Stěhování podle pohlaví a rodinného stavu Excel
25. Stěhování podle vybraných státního občanství a pohlaví Excel
26. Změny počtu obyvatel a hustota zalidnění podle městských částí Excel
27. Vývoj počtu obyvatel (k 31.12.) městských částí Prahy v letech 2001-2010 Excel
28. Pohyb obyvatel podle 10 územních obvodů Prahy Údaje o stěhování v letech 2002 a 2003 v této tabulce se liší od papírové formy publikace (opraveno dne 2.4.2013) Excel
29. Pohyb obyvatel podle 22 správních obvodů Prahy Údaje o stěhování v letech 2001-2004 v této tabulce se liší od papírové formy publikace (opraveno dne 2.4.2013) Excel
30. Stěhování podle pohlaví a 22 správních obvodů Prahy Excel

Zveřejněno dne: 15.11.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.