Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje hl. m. Prahy - 2010


Přílohové tabulky
1. Vybrané ukazatele za kraj hl. m. Praha
1.1 Demografický vývoj Excel
1.2 Sociální vývoj Excel
1.3 Ekonomický vývoj Excel
1.4 Vývoj životního prostředí Excel
2. Mezikrajské srovnání vybraných ukazatelů
2.1 Demografický vývoj Excel
2.2 Sociální vývoj Excel
2.3 Ekonomický vývoj Excel
2.4 Vývoj životního prostředí Excel

Zveřejněno dne: 31.08.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.