Metodiky číselníků prostorových jednotek / Methodology of territorial units
Statutární město a hlavní město Praha
Obec a vojenský újezd
Základní územní jednotka
Městský obvod, městská část
Územní obvod hlavního města Prahy
Správní obvod hlavního města Prahy
Část obce, část obce-díl
Územně technická jednotka
Katastrální území
Základní sídelní jednotka, základní sídelní jednotka-díl
Číselník statutární město, obec, základní územní jednotky, městské části Codes: corporate towns, municipalities, basic settlement units, city sections Excel
Číselník územních obvodů a správních obvodů hl. m. Prahy Codes: local districts and administrative districts of Prague Excel
Číselník částí obce hl. m. Prahy Codes of the municipality sections of Prague Excel
Číselník částí obce-díl hl. m. Prahy Codes of the municipality sections-part of Prague Excel
Číselník územně technických jednotek hl. m. Prahy Codes of the territorial technical units of Prague Excel
Číselník katastrálních území hl. m. Prahy Codes of the cadastral territories of Prague Excel
Číselník základních sídelních jednotek-díl (urbanistických obvodů) hl. m. Prahy Codes of basic settlement units-part (town planning districts) of Prague Excel

Zveřejněno dne: $datum
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.