Katastrální území / Cadastral territories
Katastrální území
Cadastral territories
Základní informace o katastráních územích Basic informations: Cadastral territories Excel
Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel katastrálních území hl. m. Prahy Long-term development of the population: Cadastral territories Excel
Místní a pomístní názvy Local names Excel

Zveřejněno dne: $datum
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.