Městské části hl. m. Prahy / City sections of Prague
Městské části hl. m. Prahy
City sections of Prague
Základní informace o městských částech k 31.12.2008 Basic information: Prague city sections, 31 December 2008 Excel
Dokončené byty podle městských částí v letech 2005 - 2008 Dwellings completed: by city section, 2005 - 2008 Excel
Neumístění uchazeči o zaměstnání podle městských částí k 31. 12. Registered job applicants: by city section, 31 December Excel

Zveřejněno dne: $datum
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.