Statistický bulletin - hl. m. Praha - 1. až 4. čtvrtletí 2013


G. Nezaměstnanost
Tab. G.1 Nezaměstnanost v hl. m. Praze k 31. 12. 2013 Excel PDF
Tab. G.2 Nezaměstnanost podle krajů a okresů k 31. 12. 2013 Excel PDF
Tab. G.3 Uchazeči o zaměstnání v krajích ČR k 31. 12. 2013 Excel PDF
Tab. G.4 Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v krajích ČR k 31. 12. 2013 Excel PDF

Zveřejněno dne: 07.04.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.