Statistický bulletin - hl. m. Praha - 1. až 4. čtvrtletí 2012


F. Výběrové šetření pracovních sil
Tab. F.1 Mezikrajové porovnání vybraných ukazatelů zaměstnanosti ve 4. čtvrtletí 2012 Excel PDF
Tab. F.2 Struktura zaměstnaných (osoby s hlavním zaměstnáním) bydlících v kraji podle činností ve 4. čtvrtletí 2012 Excel PDF
Tab. F.3 Mezikrajové porovnání vybraných ukazatelů nezaměstnanosti ve 4. čtvrtletí 2012 Excel PDF

Zveřejněno dne: 05.04.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.