Statistický bulletin - hl. m. Praha - 1. čtvrtletí 2012


G. NEZAMĚSTNANOST
Tab. G.1 Nezaměstnanost v kraji Hl. m. Praha k 31. 3. 2012 Excel PDF
Tab. G.2 Uchazeči o zaměstnání, volná pracovní místa a míra nezaměstnanosti podle 22 správních obvodů v kraji Hl. m. Praha k 31. 3. 2012 (údaje pouze za Prahu celkem) Excel PDF
Tab. G.3 Nezaměstnanost podle krajů a okresů k 31. 3. 2012 Excel PDF
Tab. G.4 Uchazeči o zaměstnání v krajích ČR k 31. 3. 2012 Excel PDF
Tab. G.5 Míra registrované nezaměstnanosti a volná pracovní místa v krajích ČR k 31. 3. 2012 Excel PDF

Zveřejněno dne: 04.07.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.