Statistická ročenka hl.m. Prahy - 2012


Grafy
Graf 1 Porovnání vybraných ukazatelů v Hl. m. Praze v roce 2011 s celorepublikovým průměrem JPG
Graf 2 Investice na ochranu životního prostředí podle sídla investora a podle krajů v roce 2011 JPG
Graf 3 Věkové složení obyvatelstva v hl. m. Praze v roce 2011 a 2001 JPG
Graf 4 Cizinci v Hl. m. Praze v letech 2009–2011 JPG
Graf 5  Zemřelí podle příčin smrti v Hl. m. Praze 1996- 2011 JPG
Graf 6 Čistý disponibilní důchod domácností na obyvatele (průměr ČR =  100) JPG
Graf 7 Hrubá přidaná hodnota podle odvětví CZ-NACE JPG
Graf 8 Vývoj výdajů místních rozpočtů v Hl. m. Praze JPG
Graf 9  Výdaje místních rozpočtů podle krajů v letech 2009 až 2011 JPG
Graf 10 Míra registrované nezaměstnanosti v Hl. m. Praze (ke konci jednotlivých měsíců) JPG
Graf 11 Míra registrované nezaměstnanosti a počet uchazečů na 1 volné pracovní místo k 31. 12. 2011 podle krajů JPG
Graf 12 Vývoj průměrné hrubé měsíční mzdy (na přepočtené počty zaměstnanců) podle místa pracoviště JPG
Graf 13 Intenzita chovu hospodářských zvířat v letech 2009–2011 JPG
Graf 14 Průměrný evidenční počet zaměstnanců v průmyslu podle krajů JPG
Graf 15 Stavební práce podle dodavatelských smluv v roce 2011 JPG
Graf 16 Čisté využití lůžek a využití pokojů podle krajů v roce 2011 JPG
Graf 17 Počet lůžek v nemocnicích v Hl. m. Praze JPG
Graf 18 Průměrná měsíční výše starobního důchodu v Hl. m. Praze JPG
Graf 19 Kriminalita v Hl. m. Praze JPG
Graf 20 Zásahy hasičského zachranného sboru v Hl. m. Praze JPG
Graf 21 Obyvatelstvo ve věku 15 a více let podle nejvyššího ukončeného vzdělání JPG
Graf 22 Vybrané ukazatele v regionech soudržnosti podle krajů v roce 2011 JPG

Zveřejněno dne: 28.12.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.