Statistická ročenka České republiky - 2015


10. TRH PRÁCE
10A. Zaměstnanci, uchazeči o zaměstnání, mzdy a náklady práce v národním hospodářství
Metodika Word PDF
10-1. Zaměstnanci a jejich průměrné hrubé měsíční mzdy v národním hospodářství podle činností Excel
10-2. Zaměstnanci a jejich průměrné hrubé měsíční mzdy v národním hospodářství podle činností a velikostních skupin ekonomických subjektů v roce 2013 Excel
10-3. Zaměstnanci a jejich průměrné hrubé měsíční mzdy v národním hospodářství podle sektorů Excel
10-4. Mediány hrubých měsíčních mezd podle hlavních tříd CZ-ISCO a věku Excel
10-5. Průměrná hrubá měsíční mzda podle hlavních tříd CZ-ISCO a věku Excel
10-6. Měsíční náklady práce podle činností v roce 2013 Excel
10-7. Neumístění uchazeči o zaměstnání a volná pracovní místa (stav k 31. 12.) Excel
10-8. Struktura neumístěných uchazečů o zaměstnání (stav k 31. 12.) Excel
10B. Pracovní síly, zaměstnaní a nezaměstnaní
Metodika Word PDF
10-9. Bilance obyvatelstva a jeho struktura podle vzdělání, věkových skupin a krajů v roce 2014 Excel
10-10. Zaměstnaní v jediném (hlavním) zaměstnání v národním hospodářství podle postavení v zaměstnání a hlavních tříd zaměstnání v roce 2014 Excel
10-11. Zaměstnaní v jediném (hlavním) zaměstnání v národním hospodářství podle délky trvání zaměstnání; podzaměstnanost a aktivita zaměstnaných na trhu práce v roce 2014 Excel
10-12. Nezaměstnaní podle postavení před začátkem hledání zaměstnání, doby a způsobu hledání zaměstnání v roce 2014 Excel
10-13. Nezaměstnaní, dříve pracující podle činností a zaměstnání v roce 2014 Excel
10-14. Obecná a specifické míry nezaměstnanosti podle krajů, vzdělání a věkových skupin v roce 2014 Excel
10-15. Pracovní síly v národním hospodářství (zaměstnaní i nezaměstnaní) a jejich struktura podle vzdělání, věkových skupin a krajů Excel
10-16. Zaměstnaní v národním hospodářství a jejich struktura podle vzdělání, věkových skupin a krajů Excel
10-17. Zaměstnaní v jediném (hlavním) zaměstnání v národním hospodářství podle postavení v zaměstnání a hlavních tříd zaměstnání Excel
10-18. Zaměstnaní v národním hospodářství podle činností a sektorů Excel
10-19. Zaměstnaní v druhém (dalším) zaměstnání v národním hospodářství podle postavení v zaměstnání, činností a věkových skupin Excel
10-20. Nezaměstnaní a jejich struktura podle vzdělání, věkových skupin a krajů Excel
10-21. Míra ekonomické aktivity 15letých a starších podle krajů Excel
10-22. Obecná míra nezaměstnanosti (ILO) 15letých a starších podle krajů Excel
10-23. Míra zaměstnanosti 15letých a starších podle krajů Excel
Grafy PDF

Zveřejněno dne: 25.11.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.