Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci - 2019


10. Používání internetu pro zábavu
Text: Používání internetu pro zábavu PDF
Tab. 10.1 Jednotlivci v ČR využívající internet pro zábavu, 2019 Excel PDF
Tab. 10.2 Jednotlivci v zemích EU, kteří si přehrávají pořady či videa na placených stránkách, 2018 Excel PDF
Tab. 10.3 Jednotlivci v ČR poslouchající hudbu na internetu, 2019 Excel PDF
Tab. 10.4 Jednotlivci v zemích EU poslouchající hudbu na internetu (včetně rádia), 2018 Excel PDF

Zveřejněno dne: 26.11.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.