Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci - 2020


10. Vzdělávání se na internetu
Text: Vzdělávání se na internetu PDF
Tab. 10.1 Osoby v ČR, které se vzdělávají na internetu, 2020 Excel PDF
Tab. 10.2 Osoby v zemích EU, které se zúčastnily online kurzu, 2019 Excel PDF
Tab. 10.3 Osoby v zemích EU, kteří zaplatili za e-learningový kurz či materiály, 2019 Excel PDF

Zveřejněno dne: 25.11.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.