Zaostřeno na ženy a muže - 2020


10. Doprava
10 - 1. Držitelé řidičského průkazu podle pohlaví, věku a krajů v roce 2019 Excel PDF

Zveřejněno dne: 31.12.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.