Ukazatele výzkumu a vývoje - 2018


1. Ukazatele VaV za Českou republiku celkem
Subjekty a pracoviště VaV
Tab. 1 Ekonomické subjekty provádějící VaV a jejich pracoviště VaV podle sektorů provádění Excel PDF
Tab. 2 Ekonomické subjekty provádějící VaV a jejich pracoviště VaV podle druhu subjektu Excel PDF
Tab. 3 Pracoviště VaV podle druhu pracoviště a převažující vědní oblasti Excel PDF
Tab. 4 Ekonomické subjekty provádějící VaV a jejich pracoviště VaV podle počtu zaměstnanců VaV Excel PDF
Tab. 5 Ekonomické subjekty provádějící VaV a jejich pracoviště VaV podle velikosti výdajů na VaV Excel PDF
Tab. 6 Pracoviště VaV podle převažující ekonomické činnosti a velikosti výdajů na VaV Excel PDF
Tab. 7 Pracoviště VaV podle převažující vědní oblasti a velikosti výdajů na VaV Excel PDF
Tab. 8 Pracoviště VaV podle krajů ČR Excel PDF
Tab. 9 Pracoviště VaV s příjmy na prováděný VaV z veřejných zdrojů podle druhu pracoviště Excel PDF
Tab. 10 Pracoviště VaV s příjmy na prováděný VaV z veřejných zdrojů z ČR podle výše této podpory Excel PDF
Tab. 11 Pracoviště VaV s příjmy na prováděný VaV ze zahraničních veřejných zdrojů podle výše této podpory Excel PDF
Tab. 12 Pracoviště VaV s výdaji na VaV ve vybraných technologických oblastech podle druhu pracoviště Excel PDF
Tab. 13 Pracoviště VaV s výdaji na VaV v oblasti ICT podle výše těchto výdajů Excel PDF
Tab. 14 Pracoviště VaV s výdaji na VaV v oblasti biotechnologií podle výše těchto výdajů Excel PDF

Zaměstnanci VaV
Tab. 15 Zaměstnanci VaV - základní údaje Excel PDF
Tab. 16 Zaměstnanci VaV podle sektorů provádění Excel PDF
Tab. 17 Zaměstnanci VaV podle sektorů provádění a pohlaví Excel PDF
Tab. 18 Zaměstnanci VaV podle podle sektorů provádění a typu pracovní činnosti Excel PDF
Tab. 19 Zaměstnanci VaV podle druhu pracoviště Excel PDF
Tab. 20 Zaměstnanci VaV podle druhu pracoviště a pohlaví Excel PDF
Tab. 21 Zaměstnanci VaV podle druhu pracoviště a typu pracovní činnosti Excel PDF
Tab. 22 Zaměstnanci VaV podle převažující ekonomické činnosti Excel PDF
Tab. 23 Zaměstnanci VaV podle převažující vědní oblasti Excel PDF
Tab. 24 Zaměstnanci VaV podle krajů ČR Excel PDF

Výzkumní pracovníci
Tab. 25 Výzkumní pracovníci - základní údaje Excel PDF
Tab. 26 Výzkumní pracovníci podle sektorů provádění Excel PDF
Tab. 27 Výzkumní pracovníci podle sektorů provádění a pohlaví Excel PDF
Tab. 28 Výzkumní pracovníci podle druhu pracoviště Excel PDF
Tab. 29 Výzkumní pracovníci podle druhu pracoviště a pohlaví Excel PDF
Tab. 30 Výzkumní pracovníci podle převažující ekonomické činnosti Excel PDF
Tab. 31 Výzkumní pracovníci podle převažující vědní oblasti Excel PDF
Tab. 32 Výzkumní pracovníci podle převažující vědní oblasti a pohlaví Excel PDF
Tab. 33 Výzkumní pracovníci podle krajů ČR Excel PDF
Tab. 34 Nově zaměstnaní výzkumní pracovníci podle druhu pracoviště Excel PDF
Tab. 35 Nově zaměstnaní výzkumní pracovníci podle druhu pracoviště a pohlaví Excel PDF
Tab. 36 Nově zaměstnaní výzkumní pracovníci mladší 35 let podle druhu pracoviště Excel PDF
Tab. 37 Nově zaměstnaní výzkumní pracovníci mladší 35 let podle druhu pracoviště a pohlaví Excel PDF
Tab. 38 Nově zaměstnaní výzkumní pracovníci mladší 35 let podle dosaženého vzdělání Excel PDF
Tab. 39 Nově zaměstnaní výzkumní pracovníci mladší 35 let podle dosaženého vzdělání a pohlaví Excel PDF

Výdaje na VaV
Tab. 40 Výdaje na VaV podle zdrojů jejich financování a sektoru provádění Excel PDF
Tab. 41 Výdaje na VaV podle sektorů provádění a zdrojů jejich financování Excel PDF
Tab. 42 Výdaje na VaV podle sektorů provádění a druhu výdajů Excel PDF
Tab. 43 Výdaje na VaV podle druhu pracoviště Excel PDF
Tab. 44 Výdaje na VaV podle druhu pracoviště a typu prováděné VaV činnosti (mil. Kč) Excel PDF
Tab. 45 Výdaje na VaV podle druhu pracoviště a převažující vědní oblasti (mil. Kč) Excel PDF
Tab. 46 Výdaje na VaV podle druhu pracoviště a druhu výdajů Excel PDF
Tab. 47 Výdaje na VaV podle druhu pracoviště a zdrojů financování Excel PDF
Tab. 48 Výdaje na VaV financované z podnikatelských zdrojů podle druhu pracoviště Excel PDF
Tab. 49 Výdaje na VaV financované z veřejných zdrojů podle druhu pracoviště Excel PDF
Tab. 50 Výdaje na VaV financované z domácích zdrojů podle druhu pracoviště Excel PDF
Tab. 51 Výdaje na VaV financované ze zahraničních zdrojů podle druhu pracoviště Excel PDF
Tab. 52 Výdaje na VaV ve vybraných technologických oblastech podle druhu pracoviště Excel PDF
Tab. 53 Výdaje na VaV ve vybraných technologických oblastech financované z veřejných zdrojů z ČR podle druhu pracoviště Excel PDF
Tab. 54 Výdaje na VaV podle počtu zaměstnanců VaV (FTE) a druhu výdajů Excel PDF
Tab. 55 Výdaje na VaV podle počtu zaměstnanců VaV (FTE) a zdrojů financování Excel PDF
Tab. 56 Výdaje na VaV podle převažující ekonomické činnosti a druhu výdajů Excel PDF
Tab. 57 Výdaje na VaV podle převažující ekonomické činnosti a zdrojů financování Excel PDF
Tab. 58 Výdaje na VaV podle převažující vědní oblasti a druhu výdajů Excel PDF
Tab. 59 Výdaje na VaV podle převažující vědní oblasti a zdrojů financování Excel PDF
Tab. 60 Výdaje na VaV podle krajů ČR a druhu výdajů Excel PDF
Tab. 61 Výdaje na VaV podle krajů ČR a zdrojů financování Excel PDF

Služby VaV
Tab. 62 Pracoviště VaV, která nakoupila službu VaV od jiného subjektu Excel PDF
Tab. 63 Pracoviště VaV, která nakoupila službu VaV od vybraných subjektů Excel PDF
Tab. 64 Pracoviště VaV, která nakoupila službu VaV od podniků podle výše nákladů na tyto nákupy Excel PDF
Tab. 65 Pracoviště VaV, která nakoupila službu VaV od VVI nebo VŠ podle výše nákladů na tyto nákupy Excel PDF
Tab. 66 Výdaje subjektů provádějících VaV na nákup služeb VaV Excel PDF
Tab. 67 Výdaje subjektů provádějících VaV na nákup služeb VaV od vybraných subjektů Excel PDF

Zveřejněno dne: 19.12.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.