Projekce obyvatelstva v krajích ČR - do roku 2070


Hlavní město Praha
Tab. 1.1 Hlavní město Praha: Počet obyvatel podle věku (k 1. 1.) – obě pohlaví Excel PDF
Tab. 1.2 Hlavní město Praha: Počet obyvatel podle věku (k 1. 1.) – muži Excel PDF
Tab. 1.3 Hlavní město Praha: Počet obyvatel podle věku (k 1. 1.) – ženy Excel PDF
Tab. 1.4 Hlavní město Praha: Ukazatele věkového složení (k 1. 1.), pohyb obyvatel, předpoklady Excel PDF

Zveřejněno dne: 28.11.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.