Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi osobami - 2022


1. Počítače a internet v domácnostech
Text: Počítače a internet v domácnostech PDF
Tabulky, grafy, kartogramy: Počítače a internet v domácnostech Excel PDF

Zveřejněno dne: 22.11.2022
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.