Zaostřeno na ženy a muže - 2018


1. Obyvatelstvo, rodiny, domácnosti
1. Obyvatelstvo a rodiny a domácnosti Word PDF
1 - 1. Obyvatelstvo podle pohlaví a věku k 31. 12. daného roku Excel PDF
1 - 2. Struktura obyvatelstva podle pohlaví, věku a nejvyššího dosaženého vzdělání Excel PDF
1 - 3. Struktura obyvatelstva podle pohlaví a vzdělání, mezinárodní srovnání Excel PDF
1 - 4. Obyvatelstvo podle pohlaví a pětiletých věkových skupin k 31. 12. daného roku Excel PDF
1 - 5. Obyvatelstvo podle pohlaví a věku k 1. 1. 2017, mezinárodní srovnání Excel PDF
1 - 6. První sňatky podle věku nevěst a ženichů ve vybraných letech Excel PDF
1 - 7. První sňatky podle věkového rozdílu svobodných snoubenců v roce 1993 Excel PDF
1 - 8. První sňatky podle věkového rozdílu svobodných snoubenců v roce 2017 Excel PDF
1 - 9. První sňatky podle věku nevěst a ženichů, mezinárodní srovnání Excel PDF
1 - 10. Opakované sňatky podle věku nevěsty a ženicha ve vybraných letech Excel PDF
1 - 11. Struktura sňatků podle nejvyššího dosaženého vzdělání snoubenců ve vybraných letech Excel PDF
1 - 12. Sňatky podle státního občanství nevěsty a ženicha v roce 2017 Excel PDF
1 - 13. Sňatky podle rodinného stavu nevěsty a ženicha ve vybraných letech Excel PDF
1 - 14. Průměrný věk při uzavření prvního manželství, mezinárodní srovnání Excel PDF
1 - 15. Živě narození, potraty a ukončená těhotenství podle věku žen ve vybraných letech Excel PDF
1 - 16. Plodnost, potratovost a ukončená těhotenství podle věku žen ve vybraných letech Excel PDF
1 - 17. Živě narození podle věku otce i matky ve vybraných letech Excel PDF
1 - 18. Živě narození podle nejvyššího dokončeného vzdělání matky a otce Excel PDF
1 - 19. Narození podle vitality a legitimity ve vybraných letech Excel PDF
1 - 20. Živě narození podle věku žen v letech 1995 a 2016, mezinárodní srovnání Excel PDF
1 - 21. Úhrnná plodnost, mezinárodní srovnání Excel PDF
1 - 22. Míry plodnosti podle věku v roce 2016, mezinárodní srovnání Excel PDF
1 - 23. Průměrný věk matek při narození dítěte, mezinárodní srovnání Excel PDF
1 - 24. Umělá přerušení těhotenství podle věku žen, mezinárodní srovnání Excel PDF
1 - 25. Rozvody podle délky trvání manželství, mezinárodní srovnání Excel PDF
1 - 26. Rozvody podle délky trvání manželství ve vybraných letech Excel PDF
1 - 27. Rozvody podle pohlaví a věku ve vybraných letech Excel PDF
1 - 28. Závažná deprivace v oblasti bydlení ve vybraných letech, mezinárodní srovnání Excel PDF
1 - 29. Osoby v čele domácnosti a jejich partnerky a partneři v roce 2017 Excel PDF
1 - 30. Osoby v čele domácnosti a jejich partnerky a partneři podle věku v roce 2017 Excel PDF
1 - 31. Osoby v čele domácnosti a jejich partnerky a partneři žijící v domácnostech s nezaopatřenými dětmi podle rodinného stavu v roce 2017 Excel PDF
1 - 32. Osoby v čele domácnosti a jejich partnerky/partneři žijící v domácnostech s nezaopatřenými dětmi podle rodinného stavu a věku v roce 2017 Excel PDF
1 - 33. Osoby v čele domácnosti a jejich partnerky a partneři v úplných rodinách podle nejvyššího dosaženého vzdělání a ekonomické aktivity v roce 2017 Excel PDF
1 - 34. Osoby v čele domácnosti ve vybraných typech domácnosti podle rodinného stavu a věku v roce 2017 Excel PDF
1 - 35. Hospodařící domácnosti podle postavení osoby v jejich čele v roce 2017 Excel PDF
1 - 36. Čisté úplné rodiny podle počtu nezaopatřených dětí v roce 2017 Excel PDF
1 - 37. Čisté neúplné rodiny podle počtu dětí a hlavní příčiny neúplnosti rodin v roce 2017 Excel PDF
1 - 38. Průměrný počet místností na osobu podle typu domácnosti v roce 2017, mezinárodní srovnání Excel PDF

Zveřejněno dne: 23.01.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.