Zaostřeno na ženy a muže - 2016


1. Obyvatelstvo a rodiny a domácnosti
1. Obyvatelstvo a rodiny a domácnosti Word PDF
1 - 1. Obyvatelstvo podle pohlaví a hlavních věkových skupin (stav k 31. 12.) Excel PDF
1 - 2. Struktura obyvatelstva podle pohlaví, věku a vzdělání (VŠPS) Excel PDF
1 - 3. Mezinárodní srovnání - struktura obyvatelstva podle pohlaví a vzdělání (VŠPS) Excel PDF
1 - 4. Obyvatelstvo podle pohlaví a pětiletých věkových skupin (struktura podle věku; stav k 31. 12.) Excel PDF
1 - 5. Mezinárodní srovnání - obyvatelstvo podle pohlaví a hlavních věkových skupin (stav k 1. lednu), 2015 Excel PDF
1 - 6. První sňatky podle věku snoubenců Excel PDF
1 - 7. První sňatky podle věku snoubenců, 1993, 2015 Excel PDF
1 - 8. Mezinárodní srovnání - první sňatky podle věku snoubenců Excel PDF
1 - 9. Mezinárodní srovnání - průměrný věk při uzavření prvního manželství Excel PDF
1 - 10. Struktura sňatků podle vzdělání snoubenců Excel PDF
1 - 11. Sňatky podle státního občanství snoubenců v roce 2015 Excel PDF
1 - 12. Sňatky podle rodinného stavu snoubenců ve vybraných letech Excel PDF
1 - 13. Mezinárodní srovnání - průměrný věk při uzavření prvního manželství Excel PDF
1 - 14. Živě narození, potraty a ukončená těhotenství podle věku žen Excel PDF
1 - 15. Plodnost, potratovost a ukončená těhotenství podle věku žen Excel PDF
1 - 16. Živě narození podle věku otce i matky ve vybraných letech Excel PDF
1 - 17. Živě narození podle vzdělání matky, otce Excel PDF
1 - 18. Narození podle vitality a legitimity Excel PDF
1 - 19. Mezinárodní srovnání - živě narození podle věku žen Excel PDF
1 - 20. Mezinárodní srovnání - úhrnná plodnost Excel PDF
1 - 21. Mezinárodní srovnání - plodnost podle věku, 2013 Excel PDF
1 - 22. Mezinárodní srovnání - průměrný věk matek při narození dítěte Excel PDF
1 - 23. Mezinárodní srovnání - umělá přerušení těhotenství podle věku žen Excel PDF
1 - 24. Mezinárodní srovnání - rozvody podle délky trvání manželství Excel PDF
1 - 25. Rozvody podle délky trvání manželství Excel PDF
1 - 26. Rozvody podle pohlaví a věku Excel PDF
1 - 27. Mezinárodní srovnání - závažná deprivace v oblasti bydlení Excel PDF
1 - 28. Osoby v čele domácnosti a jejich partnerky podle věku v roce 2015 Excel PDF
1 - 29. Osoby v čele domácnosti a jejich partnerky žijící v domácnostech s nezaopatřenými dětmi podle rodinného stavu a věku v roce 2015 podle rodinného stavu a věku v roce 2012 Excel PDF
1 - 30. Osoby v čele domácnosti a jejich partnerky v úplných rodinách podle nejvyššího dosaženého vzdělání a ekonomické aktivity v roce 2015 Excel PDF
1 - 31. Osoby v čele domácnosti podle rodinného stavu a věku ve vybraných typech domácností v roce 2015 Excel PDF
1 - 32. Hospodařící domácnosti celkem a domácnosti s dětmi v letech 2010-2015 Excel PDF
1 - 33. Čisté úplné rodiny podle počtu nezaopatřených dětí v roce 2015 Excel PDF
1 - 34. Mezinárodní srovnání - míra ohrožení chudobou podle věku a pohlaví, 2014 Excel PDF
1 - 35. Mezinárodní srovnání - průměrný počet místností na osobu podle typu domácnosti, 2014 Excel PDF

Zveřejněno dne: 29.12.2016
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.