Zaostřeno na ženy a muže - 2015


1. Obyvatelstvo a rodiny a domácnosti
1. Obyvatelstvo a rodiny a domácnosti Word PDF
1 - 1. Obyvatelstvo podle pohlaví a hlavních věkových skupin (stav k 31. 12.) Excel PDF
1 - 2. Struktura obyvatelstva podle pohlaví, věku a vzdělání (VŠPS) Excel PDF
1 - 3. Mezinárodní srovnání - Struktura obyvatelstva podle pohlaví a vzdělání (VŠPS) Excel PDF
1 - 4. Obyvatelstvo podle pohlaví a pětiletých věkových skupin (struktura podle věku; stav k 31. 12.) Excel PDF
1 - 5. Mezinárodní srovnání - Obyvatelstvo podle pohlaví a hlavních věkových skupin (stav k 1. lednu), 2014 Excel PDF
1 - 6. První sňatky podle věku snoubenců Excel PDF
1 - 7. První sňatky podle věku snoubenců, 1993, 2014 Excel PDF
1 - 8. Mezinárodní srovnání - První sňatky podle věku snoubenců Excel PDF
1 - 9. Mezinárodní srovnání - Průměrný věk při uzavření prvního manželství Excel PDF
1 - 10. Struktura sňatků podle vzdělání snoubenců Excel PDF
1 - 11. Sňatky podle státního občanství snoubenců v roce 2014 Excel PDF
1 - 12. Rozvody podle délky trvání manželství Excel PDF
1 - 13. Mezinárodní srovnání - Rozvody podle délky trvání manželství Excel PDF
1 - 14. Živě narození, potraty a ukončená těhotenství podle věku žen Excel PDF
1 - 15. Plodnost, potratovost a ukončená těhotenství podle věku žen Excel PDF
1 - 16. Mezinárodní srovnání - Umělá přerušení těhotenství podle věku žen Excel PDF
1 - 17. Živě narození podle vzdělání matky, otce Excel PDF
1 - 18. Narození podle vitality a legitimity Excel PDF
1 - 19. Mezinárodní srovnání - Živě narození podle věku žen Excel PDF
1 - 20. Mezinárodní srovnání - Úhrnná plodnost Excel PDF
1 - 21. Mezinárodní srovnání - Plodnost podle věku, 2013 Excel PDF
1 - 22. Mezinárodní srovnání - Průměrný věk matek při narození dítěte Excel PDF
1 - 23. Mezinárodní srovnání - Závažná deprivace v oblasti bydlení Excel PDF
1 - 24. Osoby v čele domácnosti a jejich partnerky podle věku v roce 2013 Excel PDF
1 - 25. Osoby v čele domácnosti a jejich partnerky žijící v domácnostech s nezaopatřenými dětmi podle rodinného stavu a věku v roce 2014 Excel PDF
1 - 26. Osoby v čele domácnosti a jejich partnerky v úplných rodinách podle nejvyššího dosaženého vzdělání a ekonomické aktivity v roce 2014 Excel PDF
1 - 27. Osoby v čele domácnosti podle rodinného stavu a věku ve vybraných typech domácností v roce 2014 Excel PDF
1 - 28. Hospodařící domácnosti celkem a domácnosti s dětmi v letech 2010-2014 Excel PDF
1 - 29. Hospodařící domácnosti podle postavení osoby v čele v roce 2014 Excel PDF
1 - 30. Čisté úplné rodiny podle počtu nezaopatřených dětí v roce 2014 Excel PDF
1 - 31. Čisté neúplné rodiny podle počtu dětí a hlavní příčiny neúplnosti rodin v roce 2014 Excel PDF
1 - 32. Osoby ohrožené příjmovou chudobou podle věku a pohlaví v roce 2014 Excel PDF
1 - 33. Mezinárodní srovnání - Míra ohrožení chudobou podle věku a pohlaví, 2013 Excel PDF
1 - 34. Mezinárodní srovnání - Průměrný počet místností na osobu podle typu domácnosti, 2013 Excel PDF

Zveřejněno dne: 31.12.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.