Objednávka publikací ČSÚ

 

Po přijetí objednávky Vám bude zaslán potvrzující e-mail, následně pak faktura a po jejím zaplacení obdržíte objednané produkty poštou.


Jsem fyzická osoba Jsem právnická osoba

1) Číslo popisné nebo číslo orientační musí být vyplněno.

Kód Název produktu
320299-17 Analýza společenského a hospodářského vývoje ČR
014006-17 Ceny sledovaných druhů nemovitostí
290027-17 Cizinci v ČR
320203-17 Česká republika v číslech
370002-17 Česká republika v mezinárodním srovnání (vybrané údaje)
270219-18 České zemědělství očima statistiky
330122-17 Čísla z první ruky Praha
330122-18 Čísla z první ruky Praha
330123-17 Čísla z první ruky Praha (anglicky)
330123-18 Čísla z první ruky Praha (anglicky)
130067-17 Demografická ročenka České republiky
130067-18 Demografická ročenka České republiky
130053-17 Demografie, revue pro výzkum populačního vývoje
130053-18 Demografie, revue pro výzkum populačního vývoje
330214-17 Euroregion Neisse-Nisa-Nysa
011032-17 Indexy cen průmyslových výrobců
011036-17 Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře
013010-17 Indexy cen vývozu a dovozu v České republice
011033-17 Indexy cen zemědělských výrobců
012019-17 Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - podrobné členění
063005-17 Informační ekonomika v číslech
063006-17 Informační ekonomika v číslech (anglicky)
061004-17 Informační společnost v číslech
061004-18 Informační společnost v číslech
061005-18 Informační společnost v číslech (anglicky)
061005-17 Informační společnost v číslech (anglicky)
213003-18 Inovační aktivity podniků
990138-17 Klasifikace produkce (CZ-CPA)
090004-18 Kulturní průmysly v ČR: Audiovizuální a mediální sektor
090004-17 Kulturní průmysly v ČR: Audiovizuální a mediální sektor
320199-17 Malý lexikon obcí České republiky
330219-17 Mladá generace v hl. m. Praze
330206-17 Mladá generace v Jihočeském kraji
330207-17 Mladá generace v Jihomoravském kraji
330212-17 Mladá generace v Karlovarském kraji
330215-17 Mladá generace v Kraji Vysočina
330218-17 Mladá generace v Královéhradeckém kraji
330213-17 Mladá generace v Libereckém kraji
330217-17 Mladá generace v Moravskoslezském kraji
330210-17 Mladá generace v Olomouckém kraji
330209-17 Mladá generace v Pardubickém kraji
330208-17 Mladá generace v Plzeňském kraji
330220-17 Mladá generace v Ústeckém kraji
330211-17 Mladá generace ve Středočeském kraji
330216-17 Mladá generace ve Zlínském kraji
211003-18 Nepřímá veřejná podpora výzkumu a vývoje
211003-17 Nepřímá veřejná podpora výzkumu a vývoje v České republice
130072-18 Počet obyvatel v obcích
130072-17 Počet obyvatel v obcích
280020-17 Produkce, využití a odstranění odpadů
280020-18 Produkce, využití a odstranění odpadů
160021-17 Příjmy a životní podmínky domácností
160021-18 Příjmy a životní podmínky domácností
211001-17 Přímá veřejná podpora výzkumu a vývoje v České republice
062026-18 Rozvoj informační společnosti v České republice a zemích EU
270139-17 Spotřeba potravin
150185-17 Spotřeba vybraných ropných produktů a zemní plyn
150185-18 Spotřeba vybraných ropných produktů a zemní plyn
330205-17 Srovnání krajů v České republice
320198-17 Statistická ročenka České republiky
330120-17 Statistická ročenka Hl. m. Prahy
330105-17 Statistická ročenka Jihočeského kraje
330103-17 Statistická ročenka Jihomoravského kraje
330083-17 Statistická ročenka Karlovarského kraje
330095-17 Statistická ročenka Kraje Vysočina
330089-17 Statistická ročenka Královéhradeckého kraje
330087-17 Statistická ročenka Libereckého kraje
330100-17 Statistická ročenka Moravskoslezského kraje
330096-17 Statistická ročenka Olomouckého kraje
330092-17 Statistická ročenka Pardubického kraje
330108-17 Statistická ročenka Plzeňského kraje
330110-17 Statistická ročenka Středočeského kraje
330085-17 Statistická ročenka Ústeckého kraje
330098-17 Statistická ročenka Zlínského kraje
090016-17 Statistika sportu: základní ukazatele
320197-17 Statistika: Statistics and Economy Journal
320197-18 Statistika: Statistics and Economy Journal
320185-18 Statistika&My
320185-17 Statistika&My
270151-17 Strukturální šetření v zemědělství
270168-18 Strukturální šetření v zemědělství - analytické vyhodnocení
230042-17 Školy a školská zařízení
250119-17 TRH PRÁCE (krajské srovnání)
250119-18 TRH PRÁCE (krajské srovnání)
320202-17 Ukazatele sociálního a hospodářského vývoje České republiky
320202-18 Ukazatele sociálního a hospodářského vývoje České republiky
211002-17 Ukazatele výzkumu a vývoje
160018-17 Vydání a spotřeba domácností statistiky rodinných účtů
090005-18 Výsledky účtu kultury
090005-17 Výsledky účtu kultury
260005-18 Výsledky zdravotnických účtů ČR
062004-18 Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci
062004-17 Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci
062005-17 Využívání informačních a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru
320193-18 Vývoj ekonomiky České republiky
320193-17 Vývoj ekonomiky České republiky
130069-18 Vývoj obyvatelstva České republiky
130069-17 Vývoj obyvatelstva České republiky
230053-18 Vzdělávání dospělých v České republice
241015-17 Zahraniční obchod ČR - roční údaje
330124-18 Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Karlovarského kraje
330131-18 Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Královéhradeckého kraje
330130-18 Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Pardubického kraje
330133-18 Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Plzeňského kraje
330138-18 Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje hl. m. Prahy
330127-18 Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Jihočeského kraje
330128-18 Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Jihomoravského kraje
330132-18 Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Kraje Vysočina
330136-18 Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Libereckého kraje
330134-18 Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Moravskoslezského kraje
330135-18 Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Olomouckého kraje
330126-18 Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Středočeského kraje
330006-18 Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Ústeckého kraje
330129-18 Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Zlínského kraje
290026-17 Život cizinců v ČR