Objednávka publikací ČSÚ

 

Po přijetí objednávky Vám bude zaslán potvrzující e-mail, následně pak faktura a po jejím zaplacení obdržíte objednané produkty poštou.


Jsem fyzická osoba Jsem právnická osoba

1) Číslo popisné nebo číslo orientační musí být vyplněno.

Kód Název produktu
320305-19 Analýza ekonomického vývoje
014006-19 Ceny sledovaných druhů nemovitostí
290027-19 Cizinci v ČR
370002-19 Česká republika v mezinárodním srovnání (vybrané údaje)
320203-19 Česko v číslech
320308-19 Česko 15 let v Evropské unii
330122-20 Čísla z první ruky Praha
330122-19 Čísla z první ruky Praha
330123-19 Čísla z první ruky Praha (anglicky)
330123-20 Čísla z první ruky Praha (anglicky)
130067-19 Demografická ročenka České republiky
130067-20 Demografická ročenka České republiky
130053-20 Demografie, revue pro výzkum populačního vývoje
130053-19 Demografie, revue pro výzkum populačního vývoje
063005-19 Digitální ekonomika v číslech
063006-19 Digitální ekonomika v číslech (anglicky)
011036-19 Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře
011033-19 Indexy cen zemědělských výrobců
012019-19 Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - podrobné členění
061004-19 Informační společnost v číslech
061004-20 Informační společnost v číslech
061005-20 Informační společnost v číslech (anglicky)
061005-19 Informační společnost v číslech (anglicky)
213003-20 Inovační aktivity podniků
090004-19 Kulturní průmysly v ČR: Audiovizuální a mediální sektor
320199-19 Malý lexikon obcí České republiky
211003-20 Nepřímá veřejná podpora výzkumu a vývoje
211003-19 Nepřímá veřejná podpora výzkumu a vývoje
990205-19 O složitém jednoduše aneb Nebojte se statistiky, nekouše
130072-19 Počet obyvatel v obcích
280020-19 Produkce, využití a odstranění odpadů
160021-20 Příjmy a životní podmínky domácností
160021-19 Příjmy a životní podmínky domácností
211001-19 Přímá veřejná podpora výzkumu a vývoje
270139-19 Spotřeba potravin
150185-19 Spotřeba vybraných ropných produktů a zemní plyn
150185-20 Spotřeba vybraných ropných produktů a zemní plyn
320198-19 Statistická ročenka České republiky
330120-19 Statistická ročenka Hl. m. Prahy
330105-19 Statistická ročenka Jihočeského kraje
330103-19 Statistická ročenka Jihomoravského kraje
330083-19 Statistická ročenka Karlovarského kraje
330095-19 Statistická ročenka Kraje Vysočina
330089-19 Statistická ročenka Královéhradeckého kraje
330087-19 Statistická ročenka Libereckého kraje
330100-19 Statistická ročenka Moravskoslezského kraje
330096-19 Statistická ročenka Olomouckého kraje
330092-19 Statistická ročenka Pardubického kraje
330108-19 Statistická ročenka Plzeňského kraje
330110-19 Statistická ročenka Středočeského kraje
330085-19 Statistická ročenka Ústeckého kraje
330098-19 Statistická ročenka Zlínského kraje
090016-19 Statistika sportu: základní ukazatele
320197-20 Statistika: Statistics and Economy Journal
320197-19 Statistika: Statistics and Economy Journal
320185-19 Statistika&My
320185-20 Statistika&My
230042-20 Školy a školská zařízení
230042-19 Školy a školská zařízení
320314-19 Trendy na trhu práce v ČR
250119-20 TRH PRÁCE (krajské srovnání)
250119-19 TRH PRÁCE (krajské srovnání)
320202-19 Ukazatele sociálního a hospodářského vývoje České republiky
211002-19 Ukazatele výzkumu a vývoje
260006-19 Výběrové šetření osob se zdravotním postižením
190029-19 Vybrané údaje o sociálním zabezpečení
090005-20 Výsledky účtu kultury
090005-19 Výsledky účtu kultury
260005-19 Výsledky zdravotnických účtů ČR
260005-20 Výsledky zdravotnických účtů ČR
062004-19 Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci
062005-19 Využívání informačních a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru
320193-19 Vývoj ekonomiky České republiky
320193-20 Vývoj ekonomiky České republiky
130069-19 Vývoj obyvatelstva České republiky
130069-20 Vývoj obyvatelstva České republiky
330124-20 Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Karlovarského kraje
330131-20 Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Královéhradeckého kraje
330130-20 Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Pardubického kraje
330133-20 Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Plzeňského kraje
330138-20 Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje hl. m. Prahy
330127-20 Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Jihočeského kraje
330128-20 Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Jihomoravského kraje
330132-20 Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Kraje Vysočina
330243-20 Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Libereckého kraje
330134-20 Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Moravskoslezského kraje
330135-20 Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Olomouckého kraje
330126-20 Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Středočeského kraje
330006-20 Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Ústeckého kraje
330129-20 Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Zlínského kraje
330238-19 Ženy a muži v hl. m. Praze
330230-19 Ženy a muži v Jihočeském kraji
330226-19 Ženy a muži v Jihomoravském kraji
330231-19 Ženy a muži v Karlovarském kraji
330234-19 Ženy a muži v Kraji Vysočina
330235-19 Ženy a muži v Královéhradeckém kraji
330237-19 Ženy a muži v Libereckém kraji
330232-19 Ženy a muži v Moravskoslezském kraji
330228-19 Ženy a muži v Olomouckém kraji
330233-19 Ženy a muži v Pardubickém kraji
330227-19 Ženy a muži v Plzeňském kraji
330225-19 Ženy a muži v Ústeckém kraji
330229-19 Ženy a muži ve Středočeském kraji
330236-19 Ženy a muži ve Zlínském kraji