Objednávka publikací ČSÚ

 

Po přijetí objednávky Vám bude zaslán potvrzující e-mail, následně pak faktura a po jejím zaplacení obdržíte objednané produkty poštou.


Jsem fyzická osoba Jsem právnická osoba

1) Číslo popisné nebo číslo orientační musí být vyplněno.

Kód Název produktu
320305-19 Analýza ekonomického vývoje
014006-18 Ceny sledovaných druhů nemovitostí
290027-18 Cizinci v ČR
320203-18 Česká republika v číslech
370002-18 Česká republika v mezinárodním srovnání (vybrané údaje)
270219-18 České zemědělství očima statistiky
320308-19 Česko 15 let v Evropské unii
330122-19 Čísla z první ruky Praha
330122-18 Čísla z první ruky Praha
330123-18 Čísla z první ruky Praha (anglicky)
330123-19 Čísla z první ruky Praha (anglicky)
130067-18 Demografická ročenka České republiky
130067-19 Demografická ročenka České republiky
130053-19 Demografie, revue pro výzkum populačního vývoje
130053-18 Demografie, revue pro výzkum populačního vývoje
011032-18 Indexy cen průmyslových výrobců
011036-18 Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře
013010-18 Indexy cen vývozu a dovozu v České republice
011033-18 Indexy cen zemědělských výrobců
012019-18 Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - podrobné členění
063005-18 Informační ekonomika v číslech
063006-18 Informační ekonomika v číslech (anglicky)
061004-19 Informační společnost v číslech
061004-18 Informační společnost v číslech
061005-18 Informační společnost v číslech (anglicky)
061005-19 Informační společnost v číslech (anglicky)
213003-18 Inovační aktivity podniků
090004-18 Kulturní průmysly v ČR: Audiovizuální a mediální sektor
090004-19 Kulturní průmysly v ČR: Audiovizuální a mediální sektor
320199-18 Malý lexikon obcí České republiky
211003-19 Nepřímá veřejná podpora výzkumu a vývoje
211003-18 Nepřímá veřejná podpora výzkumu a vývoje
990205-19 O složitém jednoduše aneb Nebojte se statistiky, nekouše
130072-19 Počet obyvatel v obcích
130072-18 Počet obyvatel v obcích
280020-18 Produkce, využití a odstranění odpadů
280020-19 Produkce, využití a odstranění odpadů
160021-19 Příjmy a životní podmínky domácností
160021-18 Příjmy a životní podmínky domácností
211001-18 Přímá veřejná podpora výzkumu a vývoje
062026-18 Rozvoj informační společnosti v České republice a zemích EU
062030-18 Rozvoj informační společnosti v České republice a zemích EU (anglicky)
270139-18 Spotřeba potravin
150185-18 Spotřeba vybraných ropných produktů a zemní plyn
150185-19 Spotřeba vybraných ropných produktů a zemní plyn
330205-18 Srovnání krajů v České republice
320198-18 Statistická ročenka České republiky
330120-18 Statistická ročenka Hl. m. Prahy
330105-18 Statistická ročenka Jihočeského kraje
330103-18 Statistická ročenka Jihomoravského kraje
330083-18 Statistická ročenka Karlovarského kraje
330095-18 Statistická ročenka Kraje Vysočina
330089-18 Statistická ročenka Královéhradeckého kraje
330087-18 Statistická ročenka Libereckého kraje
330100-18 Statistická ročenka Moravskoslezského kraje
330096-18 Statistická ročenka Olomouckého kraje
330092-18 Statistická ročenka Pardubického kraje
330108-18 Statistická ročenka Plzeňského kraje
330110-18 Statistická ročenka Středočeského kraje
330085-18 Statistická ročenka Ústeckého kraje
330098-18 Statistická ročenka Zlínského kraje
090016-19 Statistika sportu: základní ukazatele
320197-18 Statistika: Statistics and Economy Journal
320197-19 Statistika: Statistics and Economy Journal
320185-19 Statistika&My
320185-18 Statistika&My
270168-18 Strukturální šetření v zemědělství - analytické vyhodnocení
230042-19 Školy a školská zařízení
320314-19 Trendy na trhu práce v ČR
250119-18 TRH PRÁCE (krajské srovnání)
250119-19 TRH PRÁCE (krajské srovnání)
320202-18 Ukazatele sociálního a hospodářského vývoje České republiky
320202-19 Ukazatele sociálního a hospodářského vývoje České republiky
211002-18 Ukazatele výzkumu a vývoje
060000-18 Věda, výzkum a informační technologie v mezikrajském srovnání
090005-18 Výsledky účtu kultury
090005-19 Výsledky účtu kultury
260005-19 Výsledky zdravotnických účtů ČR
260005-18 Výsledky zdravotnických účtů ČR
062004-18 Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci
062005-18 Využívání informačních a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru
320193-19 Vývoj ekonomiky České republiky
320193-18 Vývoj ekonomiky České republiky
130069-18 Vývoj obyvatelstva České republiky
130069-19 Vývoj obyvatelstva České republiky
230053-18 Vzdělávání dospělých v České republice
330124-18 Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Karlovarského kraje
330131-18 Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Královéhradeckého kraje
330130-18 Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Pardubického kraje
330133-18 Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Plzeňského kraje
330138-18 Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje hl. m. Prahy
330127-18 Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Jihočeského kraje
330128-18 Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Jihomoravského kraje
330132-18 Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Kraje Vysočina
330136-18 Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Libereckého kraje
330134-18 Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Moravskoslezského kraje
330135-18 Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Olomouckého kraje
330126-18 Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Středočeského kraje
330006-18 Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Ústeckého kraje
330129-18 Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Zlínského kraje
330238-19 Ženy a muži v hl. m. Praze
330230-19 Ženy a muži v Jihočeském kraji
330226-19 Ženy a muži v Jihomoravském kraji
330231-19 Ženy a muži v Karlovarském kraji
330234-19 Ženy a muži v Kraji Vysočina
330235-19 Ženy a muži v Královéhradeckém kraji
330237-19 Ženy a muži v Libereckém kraji
330232-19 Ženy a muži v Moravskoslezském kraji
330228-19 Ženy a muži v Olomouckém kraji
330233-19 Ženy a muži v Pardubickém kraji
330227-19 Ženy a muži v Plzeňském kraji
330225-19 Ženy a muži v Ústeckém kraji
330229-19 Ženy a muži ve Středočeském kraji
330236-19 Ženy a muži ve Zlínském kraji
290026-18 Život cizinců v ČR