Objednávka publikací ČSÚ

 

Po přijetí objednávky Vám bude zaslán potvrzující e-mail, následně pak faktura a po jejím zaplacení obdržíte objednané produkty poštou.


Jsem fyzická osoba Jsem právnická osoba

1) Číslo popisné nebo číslo orientační musí být vyplněno.

Kód Název produktu
320299-17 Analýza společenského a hospodářského vývoje ČR
220074-16 Atlas voleb do Zastupitelstva Pardubického kraje
011000-16 Cenová statistika stavebnictví
014006-16 Ceny sledovaných druhů nemovitostí
290027-16 Cizinci v ČR
320203-16 Česká republika v číslech
370002-16 Česká republika v mezinárodním srovnání (vybrané údaje)
200036-16 České stavebnictví v číslech
330122-16 Čísla z první ruky Praha
330122-17 Čísla z první ruky Praha
330123-17 Čísla z první ruky Praha (anglicky)
330123-16 Čísla z první ruky Praha (anglicky)
130067-17 Demografická ročenka České republiky
130067-16 Demografická ročenka České republiky
130053-17 Demografie, revue pro výzkum populačního vývoje
130053-16 Demografie, revue pro výzkum populačního vývoje
011032-16 Indexy cen průmyslových výrobců
011036-16 Indexy cen tržních služeb v produkční sféře
013010-16 Indexy cen vývozu a dovozu v České republice
011033-16 Indexy cen zemědělských výrobců
012019-16 Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - podrobné členění
063005-16 Informační ekonomika v číslech
063006-16 Informační ekonomika v číslech (anglicky)
061004-16 Informační společnost v číslech
061004-17 Informační společnost v číslech
061005-17 Informační společnost v číslech (anglicky)
061005-16 Informační společnost v číslech (anglicky)
213003-16 Inovační aktivity podniků v ČR
090004-16 Kulturní průmysly v ČR: Audiovizuální a mediální sektor
090004-17 Kulturní průmysly v ČR: Audiovizuální a mediální sektor
320199-16 Malý lexikon obcí České republiky
330219-17 Mladá generace v hl. m. Praze
330206-17 Mladá generace v Jihočeském kraji
330207-17 Mladá generace v Jihomoravském kraji
330212-17 Mladá generace v Karlovarském kraji
330215-17 Mladá generace v Kraji Vysočina
330218-17 Mladá generace v Královéhradeckém kraji
330213-17 Mladá generace v Libereckém kraji
330217-17 Mladá generace v Moravskoslezském kraji
330210-17 Mladá generace v Olomouckém kraji
330209-17 Mladá generace v Pardubickém kraji
330208-17 Mladá generace v Plzeňském kraji
330220-17 Mladá generace v Ústeckém kraji
330211-17 Mladá generace ve Středočeském kraji
330216-17 Mladá generace ve Zlínském kraji
211003-17 Nepřímá veřejná podpora výzkumu a vývoje v České republice
211003-16 Nepřímá veřejná podpora výzkumu a vývoje v České republice
130072-17 Počet obyvatel v obcích
130072-16 Počet obyvatel v obcích
280020-17 Produkce, využití a odstranění odpadů
280020-16 Produkce, využití a odstranění odpadů
160021-16 Příjmy a životní podmínky domácností
160021-17 Příjmy a životní podmínky domácností
211001-16 Přímá veřejná podpora výzkumu a vývoje v České republice
330199-16 Regionální rozdíly v demografickém, sociálním a ekonomickém vývoji obcí Libereckého kraje
150189-16 Spotřeba paliv a energií v domácnostech
270139-16 Spotřeba potravin
150185-17 Spotřeba vybraných ropných produktů a zemní plyn
150185-16 Spotřeba vybraných ropných produktů a zemní plyn
330205-16 Srovnání krajů v České republice
320290-16 Srovnávací analýza vývoje ekonomik České republiky, Slovenska a Rakouska
320198-16 Statistická ročenka České republiky
330120-16 Statistická ročenka Hl. m. Prahy
330105-16 Statistická ročenka Jihočeského kraje
330103-16 Statistická ročenka Jihomoravského kraje
330083-16 Statistická ročenka Karlovarského kraje
330095-16 Statistická ročenka Kraje Vysočina
330089-16 Statistická ročenka Královéhradeckého kraje
330087-16 Statistická ročenka Libereckého kraje
330100-16 Statistická ročenka Moravskoslezského kraje
330096-16 Statistická ročenka Olomouckého kraje
330092-16 Statistická ročenka Pardubického kraje
330108-16 Statistická ročenka Plzeňského kraje
330110-16 Statistická ročenka Středočeského kraje
330085-16 Statistická ročenka Ústeckého kraje
330098-16 Statistická ročenka Zlínského kraje
090016-17 Statistika sportu: základní ukazatele
320197-16 Statistika: Statistics and Economy Journal
320197-17 Statistika: Statistics and Economy Journal
320185-16 Statistika&My
320185-17 Statistika&My
200061-16 Stavebnictví v regionech České republiky
270151-17 Strukturální šetření v zemědělství
230042-16 Školy a školská zařízení
230042-17 Školy a školská zařízení
320192-16 Tendence makroekonomického vývoje a kvality života v České republice
250119-17 TRH PRÁCE (krajské srovnání)
250119-16 TRH PRÁCE (krajské srovnání)
320202-17 Ukazatele sociálního a hospodářského vývoje České republiky
320202-16 Ukazatele sociálního a hospodářského vývoje České republiky
211002-16 Ukazatele výzkumu a vývoje
160018-17 Vydání a spotřeba domácností statistiky rodinných účtů
160018-16 Vydání a spotřeba domácností statistiky rodinných účtů - domácnosti podle postavení osoby v čele, podle velikosti obce, příjmová pásma, regiony soudržnosti
090005-16 Výsledky účtu kultury
090005-17 Výsledky účtu kultury
062004-16 Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci
062004-17 Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci
062005-16 Využívání informačních a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru
320193-17 Vývoj ekonomiky České republiky
320193-16 Vývoj ekonomiky České republiky
130069-17 Vývoj obyvatelstva České republiky
130069-16 Vývoj obyvatelstva České republiky
241015-16 Zahraniční obchod ČR - roční údaje
241015-17 Zahraniční obchod ČR - roční údaje
330138-16 Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje hl. m. Prahy
330127-16 Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Jihočeského kraje
330128-16 Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Jihomoravského kraje
330124-16 Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Karlovarského kraje
330132-16 Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Kraje Vysočina
330131-16 Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Královéhradeckého kraje
330136-16 Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Libereckého kraje
330134-16 Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Moravskoslezského kraje
330135-16 Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Olomouckého kraje
330130-16 Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Pardubického kraje
330133-16 Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Plzeňského kraje
330126-16 Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Středočeského kraje
330006-16 Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Ústeckého kraje
330129-16 Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Zlínského kraje
290026-16 Život cizinců v ČR