Cizinci v ČR - 2020


1. Demografické aspekty života cizinců
Metodika, vývoj PDF
1-1. Cizinci celkem podle státního občanství Excel PDF
1-2. Cizinci v ČR podle regionu soudržnosti, kraje a okresu (stav k 31. 12.) Excel PDF
1-3. Nejčastější státní občanství cizinců podle regionu soudržnosti, kraje a okresu (stav k 31. 12.) Excel PDF
1-4. Cizinci v ČR podle kategorie pobytu ve vybraných letech (stav k 31. 12.) Excel PDF
1-5. Vývoj podílu cizinců podle kategorie pobytu v ČR ve vybraných letech (stav k 31. 12.) Excel PDF
1-6. Cizinci podle kategorií pobytu, pohlaví a občanství Excel PDF
1-7. 10 nejčastějších státních občanství cizinců: cizinci - občané EU a občané třetích zemí v krajích Excel PDF
1-8. Cizinci podle pohlaví a věku Excel PDF
1-9. 10 nejčastějších státních občanství cizinců: občané třetích zemí s přechodným pobytem na území ČR podle účelů pobytu Excel PDF
1-10. Demografické události cizinců ve vybraných letech Excel PDF
1-11. Státní občanství ČR nabytá během let 2018 a 2019 - podle předchozího státního občanství Excel PDF

Grafy
Vývoj počtu cizinců v ČR podle typu pobytu v letech 2004 - 2019 JPG
Nejčastější státní občanství cizinců v ČR JPG
Nejčastější státní občanství cizinců s pobytem nad 12 měsíců v ČR JPG
Nejčastější státní občanství cizinců s trvalým pobytem v ČR JPG
Podíl cizinců na obyvatelstvu ve vybraných evropských státech k 1. 1. 2019 JPG
Věková struktura obyvatelstva v ČR a cizinců v ČR PDF
Živě narození cizinci v ČR podle státního občanství v letech 2004 - 2019 JPG

Kartogramy
Podíl cizinců na obyvatelstvu České republiky PDF
Podíl žen mezi cizinci v České republice PDF
Podíl cizinců s trvalým pobytem v České republice PDF
Průměrný věk cizinců v České republice PDF
Rozmístění občanů Ukrajiny na území České republiky PDF
Rozmístění občanů Slovenska na území České republiky PDF
Rozmístění občanů Vietnamu na území České republiky PDF
Rozmístění občanů Ruska na území České republiky PDF
Rozmístění občanů Polska na území České republiky PDF
Rozmístění občanů Německa na území České republiky PDF

Zveřejněno dne: 21.12.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.