Cizinci v ČR - 2015


1. DEMOGRAFICKÉ ASPEKTY ŽIVOTA CIZINCŮ
Metodika, vývoj PDF
1-1. Cizinci celkem podle státního občanství (stav k 31. 12.) Excel PDF
1-2. Cizinci v ČR podle oblasti, kraje a okresu; 1996, 2009 - 2014 (stav k 31. 12.) Excel PDF
1-3. 5 nejčastějších státních občanství cizinců podle oblasti, kraje a okresu v letech 2013 - 2014 (31. 12.) Excel PDF
1-4. Cizinci v ČR podle kategorie pobytu v letech 2008, 2012 - 2014 (stav k 31. 12.) Excel PDF
1-5. Vývoj podílu cizinců podle typu pobytu v ČR v letech 2011 - 2014 (stav k 31. 12.) Excel PDF
1-6. Cizinci podle kategorií pobytu, pohlaví a občanství k 31. 12. 2014 Excel PDF
1-7. 10 nejčastějších státních občanství cizinců: cizinci - občané EU a občané třetích zemí v krajích ČR k 31. 12. 2014 Excel PDF
1-8. Cizinci podle pohlaví a věku k 31. 12. 2014 Excel PDF
1-9. 10 nejčastějších státních občanství cizinců: občané třetích zemí s povoleným přechodným pobytem na území ČR podle účelů pobytu k 31. 12. 2014 Excel PDF
1-10. Demografické události cizinců; 1999, 2001, 2008 - 2014 Excel PDF
1-11. Státní občanství ČR nabytá během let 2001 - 2014 Excel PDF
Grafy
Vývoj počtu cizinců v ČR podle typu pobytu; 2004 - 2014 JPG
Nejčastější státní občanství cizinců v ČR k 31. 12. 2014 JPG
Nejčastější státní občanství cizinců s pobytem na 12 měsíců a více v ČR k 31. 12. 2014 JPG
Nejčastější státní občanství cizinců s trvalým pobytem v ČR k 31. 12. 2014 JPG
Podíl cizinců na obyvatelstvu ve vybraných evropských státech k 1. 1. 2014 JPG
Věková struktura obyvatelstva v ČR k 31. 12. 2014 JPG
Věková struktura cizinců v ČR k 31. 12. 2014 JPG
Cizinci narození v ČR - podle státních občanství; 1998 - 2014 JPG
Kartogramy
Podíl cizinců na obyvatelstvu ČR k 31. 12. 2014 PDF
Podíl žen mezi cizinci v České republice k 31. 12. 2014 PDF
Průměrný věk cizinců v České republice k 31. 12. 2014 PDF
Podíl cizinců s trvalým pobytem v České republice k 31. 12. 2014 PDF
Rozmístění občanů Ukrajiny na území České republiky k 31. 12. 2014 PDF
Rozmístění občanů Slovenska na území České republiky k 31. 12. 2014 PDF
Rozmístění občanů Vietnamu na území České republiky k 31. 12. 2014 PDF
Rozmístění občanů Ruska na území České republiky k 31. 12. 2014 PDF
Rozmístění občanů Německa na území České republiky k 31. 12. 2014 PDF
Rozmístění občanů Polska na území České republiky k 31. 12. 2014 PDF

Zveřejněno dne: 31.12.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.