§ 26

 


§ 26

  1. Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako zpravodajská jednotka dopustí přestupku tím, že nesplní zpravodajskou povinnost podle § 10 odst. 3.
  2. Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 100 000 Kč