Statistická ročenka České republiky - 2009


27. VYBRANÉ UKAZATELE OBLASTÍ A KRAJŮ
Metodika Word PDF
27-1. Vybrané ukazatele oblastí (NUTS 2) v roce 2008 Excel
27-2. Vybrané ukazatele krajů (NUTS 3) v roce 2008 Excel
Grafy JPG

Zveřejněno dne: 30.11.2009
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.