Statistická ročenka České republiky - 2009


26. MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ
Metodika Word PDF
26-1. HDP na 1 obyvatele ve standardech kupní síly (PPS) Excel
26-2. Míra růstu HDP na 1 obyvatele reálně Excel
26-3. Produktivita práce na 1 zaměstnanou osobu Excel
26-4. Soukromé investice Excel
26-5. Hrubé domácí výdaje na výzkum a vývoj Excel
26-6. Komparativní cenové úrovně Excel
26-7. Daňové zatížení vybrané nízkopříjmové skupiny Excel
26-8. Míra zaměstnanosti Excel
26-9. Míra zaměstnanosti starších pracovníků Excel
26-10. Míra dlouhodobé nezaměstnanosti Excel
26-11. Diferenciace oblastní míry zaměstnanosti Excel
26-12. Míra rizika chudoby po sociálních transferech Excel
26-13. Úroveň dosaženého vzdělání mladých Excel
26-14. Očekávaný počet let života prožitých ve zdraví a dobré kondici – muži Excel
26-15. Očekávaný počet let života prožitých ve zdraví a dobré kondici – ženy Excel
26-16. Emise skleníkových plynů Excel
26-17. Energetická náročnost hospodářství Excel
26-18. Celková spotřeba energie na dopravu Excel
26-19. Podíl výkonů v nákladní dopravě na HDP Excel
26-20. Podíl elektřiny vyrobené z obnovitelných energetických zdrojů na hrubé domácí spotřebě elektřiny Excel
Grafy JPG

Zveřejněno dne: 30.11.2009
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.