Statistická ročenka České republiky - 2009


23. ZDRAVOTNICTVÍ
Metodika Word PDF
23-1. Zdravotnická zařízení celkem (stav k 31. 12.) Excel
23-2. Státní zdravotnická zařízení (stav k 31. 12.) Excel
23-3. Lůžková péče ve zdravotnických zařízeních Excel
23-4. Nemocnice (lůžková část) podle krajů k 31. 12. 2008 Excel
23-5. Odborné léčebné ústavy pro děti i dospělé podle krajů k 31. 12. 2008 Excel
23-6. Lůžka v nemocnicích podle oddělení (stav k 31. 12.) Excel
23-7. Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti (stav k 31. 12.) Excel
23-8. Lékaři podle hlavního oboru činnosti k 31. 12. 2008 Excel
23-9. Zubní lékaři podle hlavního oboru činnosti k 31. 12. 2008 Excel
23-10. Ošetření (vyšetření) v zařízeních ambulantní péče podle oddělení Excel
23-11. Léčení diabetici (stav k 31. 12.) Excel
23-12. Lázeňské léčebny k 31. 12. 2008 Excel
23-13. Pacienti v lázeňských léčebnách Excel
23-14. Zařízení lékárenské péče (stav k 31. 12.) Excel
23-15. Vybrané infekční nemoci povinně hlášené Excel
23-16. Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz Excel
23-17. Výdaje na zdravotnictví v roce 2008 Excel
23-18. Náklady zdravotních pojišťoven na jednu nemocensky pojištěnou osobu Excel
23-19. Aktiva a pasíva zdravotních pojišťoven (stav k 31. 12.) Excel
Grafy JPG

Zveřejněno dne: 30.11.2009
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.