Statistická ročenka České republiky - 2009


17. STAVEBNICTVÍ
Metodika Word PDF
17-1. Struktura stavebních prací stavebních podniků Excel
17-2. Stavební práce stavebních podniků Excel
17-3. Stavební práce stavebních podniků podle směrů výstavby Excel
17-4. Stavební práce stavebních podniků s 20 a více zaměstnanci podle směr výstavby Excel
17-5. Stavební podniky podle sektoru a počtu zaměstnanců Excel
17-6. Průměrný počet zaměstnanců stavebních podniků podle sektoru a počtu zaměstnanců Excel
17-7. Stavební práce stavebních podniků podle sektoru a počtu zaměstnanců Excel
17-8. Struktura stavebních podniků podle sektoru a počtu zaměstnanců v roce 2008 Excel
17-9. Zakázky stavebních prací (stav k 31. 12.) Excel
17-10. Stavební práce provedené v tuzemsku, podle kraje místa stavby Excel
17-11. Zaměstnanci stavebních podniků a průměrná hrubá měsíční mzda Excel
17-12. Nová výstavba nebytových budov podle klasifikace CZ-CC Excel
17-13. Byty podle stadia rozestavěnosti a plocha dokončených bytů (stav k 31. 12.) Excel
17-14. Zahájené byty na stavbách pro bydlení i mimo ně Excel
17-15. Dokončené byty na stavbách pro bydlení i mimo ně Excel
17-16. Velikosti bytů v dokončených bytových domech Excel
17-17. Velikosti bytů v dokončených rodinných domech Excel
17-18. Základní údaje o dokončených bytových objektech Excel
17-19. Zrušené rodinné domy, bytové domy a jednotlivé byty Excel
17-20. Zrušené byty podle velikosti v roce 2008 Excel
17-21. Vydaná stavební povoleních podle krajů Excel
17-22. Předpokládaná hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení podle krajů Excel
17-23. Finanční ukazatele stavebních podniků Excel
17-24. Struktura majetku a kapitálu stavebních podniků Excel
Grafy JPG

Zveřejněno dne: 30.11.2009
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.