Statistická ročenka České republiky - 2009


14. ZEMĚDĚLSTVÍ
Metodika Word PDF
14-1. Souhrnný zemědělský účet (běžné ceny) Excel
14-2. Souhrnný zemědělský účet (stálé ceny) Excel
14-3. Indexy ukazatelů souhrnného zemědělského účtu (běžné ceny) Excel
14-4. Indexy ukazatelů souhrnného zemědělského účtu (stálé ceny) Excel
14-5. Osevní plochy zemědělských plodin (stav k 31. 5.) Excel
14-6. Hektarové výnosy sklizně zemědělských plodin Excel
14-7. Hektarové výnosy sklizně hlavních zemědělských plodin podle krajů v roce 2008 Excel
14-8. Sklizeň zemědělských plodin Excel
14-9. Sklizeň hlavních zemědělských plodin podle krajů v roce 2008 Excel
14-10. Plochy vinic a sklizeň hroznů Excel
14-11. Plochy chmelnic a sklizeň chmele Excel
14-12. Sklizeň zeleniny Excel
14-13. Ovocné stromy a keře, sklizeň ovoce Excel
14-14. Úroveň zemědělské výroby Excel
14-15. Produkce vybraných výrobků v domácnostech obyvatelstva Excel
14-16. Hospodářská zvířata Excel
14-17. Hospodářská zvířata podle věkových skupin Excel
14-18. Hospodářská zvířata podle krajů k 1. 4. 2009 Excel
14-19. Intenzita chovu hospodářských zvířat a struktura jeho stavů v dobytčích jednotkách Excel
14-20. Intenzita chovu hospodářských zvířat Excel
14-21. Živočišná výroba Excel
14-22. Užitkovost hospodářských zvířat Excel
14-23. Výroba masa v jatečné hmotnosti Excel
14-24. Průměrná živá hmotnost jatečných zvířat Excel
14-25. Včelařství Excel
14-26. Celkový prodej hlavních zemědělských výrobků Excel
14-27. Výlov ryb v rybnících a tekoucích vodách Excel
14-28. Spotřeba minerálních hnojiv Excel
14-29. Spotřeba hnojiv podle krajů za hospodářský rok 2007/2008 Excel
Grafy JPG

Zveřejněno dne: 30.11.2009
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.